Zmiana dotyczy Klientów, którzy korzystali z bankowości GB24, czyli osób logujących się za pośrednictwem witryny: https://bank.gb24.pl/.

Po wejściu na stronę www.velobank.pl należy zalogować się przy użyciu dotychczasowego loginu i hasła. Są jednak wyjątki od tej reguły

W nowej Bankowości Internetowej są widoczne produkty, które dotychczas były dostępne tylko w platformie GB24. Wystarczy zalogować się w jednym miejscu – na www.velobank.pl – swoim dotychczasowym loginem i hasłem do nowej Bankowości.

Do zalogowania będzie potrzebny dotychczasowy login – login zostanie potwierdzony jeszcze w wiadomości do każdego Klienta. Podczas pierwszego logowania do nowej Bankowości będzie również potrzebna aktywna i ważna karta TAN. Jeśli posiadasz kartę TAN i nie została ona dotychczas aktywowana, konieczna jest jej aktywacja. Klientów nie posiadających karty TAN prosimy o kontakt z Infolinią Banku pod numerem +48 664 919 797 w celu zamówienia karty.

Nie, nowa Bankowość zastąpiła platformę GB24. Wszystkie funkcjonalności i dane zostały przeniesione i są dostępne wyłącznie z poziomu nowej Bankowości.

Odbiorcy zdefiniowani, przelewy zdefiniowane oraz historia transakcji są zachowane w nowej Bankowości Internetowej.

Pełnomocnictwa będą widoczne dopiero w momencie, gdy ich właściciel przejdzie proces pierwszego logowania do nowej Bankowości Internetowej.

Tak, te dane są wymagane w nowym systemie. Na numer telefonu komórkowego będą wysyłane jednorazowehasła autoryzacyjne niezbędne do potwierdzenia dyspozycji. Natomiast na adres e-mail będą wysyłane ważne komunikaty systemowe, np. potwierdzenie złożonego wniosku lub przypomnienie loginu do Bankowości.