Api portal - baner główny

VeloAPI

Interfejs dostępu do usług PSD2 VeloBanku

Udostępniony interfejs zapewnia dostęp do zdefiniowanych w dyrektywie PSD2 nowych usług świadczonych przez strony trzecie (TPP).
Korzystając z interfejsu w bezpieczny sposób możesz uzyskać dostęp do usług inicjowania płatności (PIS), dostępu do informacji o rachunku (AIS) czy też usługi potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatnika (CAF).

Skorzystaj z VeloApi

Skorzystaj z VeloApi

Dostęp i wsparcie

Dostep_wsparcie_.png [11.43 KB]

Bank zapewnia bezpłatny dostęp do środowiska testowego oraz wsparcie przy wdrażaniu usług interfejsu

Prosta Implementacja

Implemenatcja_.png [11.11 KB]

Interfejs API VeloBanku zapewnia prostą integrację z systemami transakcyjnymi Banku dedykowanymi dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych

Informacje

Lista_.png [7.62 KB]

Więcej informacji o interfejsie znajdziesz w dostępnej na portalu dokumentacji biznesowej oraz FAQ

Standard

Standard_.png [11.74 KB]

Interfejs został zbudowany w oparciu o standard polskiego sektora płatności tzw. PolishAPI