Do czego możesz upoważnić pełnomocnika?

Sam decydujesz o zakresie i rodzaju czynności, które będą objęte pełnomocnictwem. W wyjątkowych sytuacjach umowy/regulaminy/przepisy prawa mogą zawierać postanowienia doprecyzowujące te kwestie. W szczególności może z nich wynikać, że ustanowienie pełnomocnika do określonej czynności możliwe jest w szczególnej formie, np. aktu notarialnego.

Czy odpowiedź była pomocna?