Jeśli posiadasz kartę debetową do VeloKonta to wydajemy i wznawiamy ją bezpłatnie. Jeśli posiadasz inne konto to opłaty sprawdź w Tabeli Opłat i Prowizji do Kont Osobistych dla Klientów Indywidualnych (sekcja Karty Debetowe).

Opłata za obsługę karty zależy od rodzaju karty, jaką posiadasz. Jeśli aktywnie z niej korzystasz, możesz uniknąć opłat za jej miesięczną obsługę. Warunki, które należy spełnić oraz pozostałe informacje znajdziesz:

 1. dla kart debetowych – w „Tabeli opłat i prowizji VeloBanku S.A. dla klientów indywidualnych”,
 2. dla kart kredytowych – w „Tabeli opłat, prowizji i oprocentowania kart kredytowych VeloBanku S.A. dla klientów indywidualnych".

Jeśli posiadasz produkt, który jest wycofany z aktualnej oferty, zajrzyj do odpowiedniej tabeli opłat i prowizja, które znajdziesz w Centrum dokumentów.

 

Uwaga! Opłatę miesięczną za obsługę karty pobieramy niezależnie od daty jej aktywowania. Także od karty o statusie nieaktywna.

Zamówiona karta płatnicza zostanie wysłana przez bank na Twój adres korespondencyjny listem zwykłym w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Adres ten powinien być zgodny ze wskazanym w systemach VeloBanku.

 

Możesz również złożyć dyspozycję zamówienia karty i przesłania jej kurierem. Złożenie takiej dyspozycji jest płatne zgodnie z:

 

Dodatkowo karta debetowa może być wydana również bezpośrednio podczas wizyty w oddziale VeloBanku.

WAŻNE: Pamiętaj jednak, że taka karta jest niespersonalizowana co oznacza, że choć jest przypisana do Ciebie, nie ma na niej Twojego imienia i nazwiska.

Otrzymaną kartę możesz aktywować w Bankowości Internetowej, Mobilnej oraz telefonicznie za pośrednictwem Infolinii VeloBanku.

 

AKTYWACJA KARTY W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

 • zaloguj się do Bankowości Internetowej,
 • wybierz zakładkę Karty, gdzie wyświetlą się wszystkie posiadane przez Ciebie karty,
 • następnie wybierz przycisk Szczegóły przy karcie, którą chcesz aktywować,
 • po zmianie widoku należy wybrać opcję Aktywuj lub Zmień PIN. Po wybraniu jednej z tych opcji system prosi o wprowadzenie numeru PIN, który ma zostać przypisany do karty,
 • we wskazanych miejscach wpisz wybrane przez siebie cztery cyfry, a następnie powtórz je we wskazanym polu i kliknij Zapisz,
 • następnie zatwierdź zmianę podając kod autoryzacyjny otrzymany w wiadomości SMS.

 

Po dokonaniu pierwszej transakcji z użyciem chipa zostanie zaktualizowany PIN do karty oraz aktywowana funkcja zbliżeniowa.

 

AKTYWACJA KARTY W BANKOWOŚCI MOBILNEJ

 • zaloguj się do Bankowości Mobilnej.
 • w menu głównym aplikacji, w sekcji Moje produkty, wybierz opcję Karty.
 • w odpowiedniej zakładce (karty są podzielone na: Karty Debetowe i Karty Kredytowe) znajdź kartę, którą chcesz aktywować i wybierz przycisk Szczegóły karty, a następnie Aktywuj.
 • w kolejnym kroku zostaniesz poproszony o podanie pełnego numeru karty oraz ustanowienie PIN-u do karty, a następnie o autoryzację aktywacji karty Twoim kodem PIN do Bankowości Mobilnej.
 • jeśli podasz poprawne dane, karta zostanie aktywowana.
 • po dokonaniu pierwszej transakcji z użyciem chipa zostanie zaktualizowany PIN do karty oraz aktywowana funkcja zbliżeniowa.

 

AKTYWACJA KARTY PRZEZ INFOLINIĘ W BANKOWOŚCI TELEFONICZNEJ

 • przygotuj login i hasło do Bankowości Telefonicznej. Login został wysłany do Ciebie mailem, a hasło SMS-em.
 • zadzwoń na  Infolinię pod numer +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01, wybierz opcję Klient Indywidulany, a następnie Logowanie do Bankowości Telefonicznej.
 • po prawidłowym zalogowaniu do usługi, wybierz z menu opcję Aktywacja karty, nadanie lub zmiana numeru PIN.
 • lektor wyczyta 4 ostatnie cyfry z każdej karty, którą posiadasz. Przy tej, którą chcesz aktywować / zmienić PIN, wciśnij na klawiaturze telefonu cyfrę wskazaną przez lektora i potwierdź  #.
 • następnie wprowadź swój PIN do karty i potwierdź #. Powtórz tę czynność.

 

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, lektor poinformuje Cię o poprawnym nadaniu numeru PIN.
Jeśli nie masz dostępu do Bankowości Telefonicznej, zadzwoń na Infolinię pod numer +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 i wybierz opcję Klient Indywidualny, a następnie Połączenie z Konsultantem. Na początku rozmowy, w celu weryfikacji,  zadamy Ci kilka pytań, by potem przełączyć do procesu nadawania PIN-u. Lektor wyczyta 4 ostatnie cyfry z każdej karty, którą posiadasz. Przy tej, którą chcesz aktywować / zmienić PIN, wciśnij na klawiaturze telefonu cyfrę wskazaną przez lektora i potwierdź #. Następnie wprowadź swój PIN do karty i potwierdź #. Powtórz tę czynność. Lektor poinformuje Cię o poprawnym nadaniu numeru PIN.

Kod Pin (Personal Identification Number) to 4-cyfrowy kod zabezpieczający transakcje dokonywane kartą płatniczą. Kod PIN potwierdza, że transakcja karta dokonywana jest przez osobę upoważnioną. Kod PIN służy do autoryzacji transakcji w terminalach w punktach halndlowo-usługowych oraz bankomatach. 

PIN możesz zmienić w Bankowości Internetowej, Mobilnej oraz telefonicznie poprzez Infolinię banku.

 

ZMIANA PINU W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

 • zaloguj się do Bankowości Internetowej,
 • wybierz zakładkę Karty, gdzie wyświetlą się wszystkie posiadane przez Ciebie karty,
 • następnie wybierz przycisk Szczegóły przy karcie, której dyspozycja ma dotyczyć,
 • w tym widoku pojawia się opcja Zmień PIN,
 • po wciśnięciu tego przycisku system prosi o wprowadzenie numeru PIN, który ma zostać przypisany do karty,
 • we wskazanym miejscu wpisz wybrane przez siebie cztery cyfry, a następnie powtórz je we wskazanym polu i kliknij Zapisz,
 • następnie potwierdź zmianę kodem autoryzacyjnym, który otrzymasz SMS-em.

ZMIANA PINU W BANKOWOŚCI MOBILNEJ

 • zaloguj się do Bankowości Mobilnej,
 • w menu głównym aplikacji w sekcji Moje produkty wybierz opcję Karty,
 • w odpowiedniej zakładce (karty są podzielone na: Karty debetowe i Karty Kredytowe) znajdź kartę, której PIN chcesz zmienić i wybierz przycisk Szczegóły karty,
 • na dole ekranu pojawi się przycisk Więcej, którego wybór umożliwi Ci przejście do opcji Zmień PIN,
 • w następnym kroku zdefiniujesz nowy kod PIN do karty i potwierdzisz zmianę poprzez podanie PIN-u do Bankowości Mobilnej.

ZMIANA PINU PRZEZ BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ

 • zadzwoń na Infolinię pod numer +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01,
 • wybierz opcję Klient Indywidualny, a następnie Logowanie do Bankowości Telefonicznej,
 • po prawidłowym zalogowaniu do usługi, wybierz z menu opcję Aktywacja karty, nadanie lub zmiana numeru PIN,
 • lektor wyczyta 4 ostatnie cyfry z każdej karty, którą posiadasz,
 • przy tej, do której chcesz zmienić PIN, wciśnij na klawiaturze telefonu cyfrę wskazaną przez lektora i potwierdź  #,
 • wprowadź swój PIN do karty i potwierdź #, następnie powtórz tę czynność,
 • lektor poinformuje Cię o poprawnym nadaniu kodu PIN.

Jeśli nie masz dostępu do Bankowości Telefonicznej, zadzwoń na Infolinię pod numer +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01, a następnie:

 • wybierz opcję Klient Indywidualny,
 • następnie Połączenie z Konsultantem,
 • na początku rozmowy zadamy Ci kilka pytań weryfikujących Twoją tożsamość. Po pozytywnej weryfikacji konsultant przełączy Cię do procesu nadawania PIN-u,
 • następnie lektor wyczyta 4 ostatnie cyfry z każdej karty, którą posiadasz,
 • przy tej, do której chcesz zmienić PIN, wciśnij na klawiaturze telefonu cyfrę wskazaną przez lektora i potwierdź #,
 • wprowadź swój PIN do karty i potwierdź #. W kolejnym kroku powtórz tę czynność,
 • na koniec lektor poinformuje Cię o poprawnym nadaniu kodu PIN.

Aby zmiana PIN do karty przebiegła pomyślnie pierwszą transakcję po zmianie należy wykonać z użyciem chipu oraz kodu PIN. Może to być np. płatność w sklepie lub wypłata z bankomatu. 

Blokada karty płatniczej następuje po 3-krotnej błędnej próbie wprowadzenia kodu PIN. Jej odblokowanie następuje automatycznie po godzinie 24:00.

Blokada karty – proces czasowego zablokowania możliwości korzystania z karty, np. podczas wyjścia na imprezy masowe. Proces jest odwracalny, więc jeśli karta zostanie odblokowana, będzie można ponownie korzystać ze wszystkich jej funkcji.

 

Zastrzeżenie karty – jest procesem nieodwracalnym. Zastrzeżenie karty powoduje brak możliwości korzystania z niej. Kartę należy zastrzec np. gdy zostanie zgubiona lub skradziona.
Po zastrzeżeniu karty należy złożyć wniosek o zamówienie nowej karty. 

Kartę możesz zablokować lub zastrzec w Bankowości Internetowej, Mobilnej lub telefonicznie przez Infolinię banku oraz w oddziale banku. 

 

ZABLOKUJ KARTĘ W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ:

 • zaloguj się do Bankowości Internetowej,
 • wybierz zakładkę Karty, tam wyświetlą się wszystkie posiadane przez Ciebie karty,
 • następnie wybierz przycisk Szczegóły przy karcie, której dyspozycja ma dotyczyć. W tym widoku pojawia się opcja Zastrzeż kartę i Zablokuj kartę. Po wciśnięciu wybranej opcji i kliknięciu Zapisz,
 • następnie dostaniesz kod autoryzacyjny w wiadomości SMS. Potwierdź operację otrzymanym kodem SMS, a Twoja karta zostanie zablokowana.

 

ZABLOKUJ KARTĘ W BANKOWOŚCI MOBILNEJ:

 • zaloguj się do Bankowości Mobilnej,
 • w menu głównym aplikacji w sekcji Moje produkty wybierz opcję Karty,
 • w odpowiedniej zakładce (karty są podzielone na zakładki: Karty debetowe i Karty Kredytowe) znajdź kartę, którą chcesz zastrzec i wybierz przycisk Szczegóły karty,
 • następnie kliknij w przycisk Zablokuj lub Zastrzeż, dostępny na dole ekranu,
 • na kolejnym ekranie odczytaj potwierdzenie zablokowania/zastrzeżenia karty i wybierz przycisk Odblokuj kartę lub Zastrzeż kartę,
 • potwierdź tę operację kodem PIN do Bankowości Mobilnej, a Twoja karta zostanie zablokowana lub zastrzeżona.

 

ZABLOKUJ KARTĘ PRZEZ INFOLINIĘ:

 • Zadzwoń pod dedykowany zastrzeżeniom numer telefonu +48 32 604 31 61 i poczekaj na zgłoszenie się konsultanta lub zadzwoń pod numer Infolinii +48 664 919 797 wybierz opcję nr 1 – Zastrzeżenie karty płatniczej.

 

Ważne: Pamiętaj, że zablokowaną kartę będziesz mógł później odblokować i korzystać z niej w przyszłości. W przypadku zastrzeżenia karty konieczne będzie zamówienie nowej.

Kartę możesz odblokować w Bankowości Internetowej, Mobilnej lub telefoniczne poprzez Infolinię banku oraz w oddziale banku.

 

ODBLOKOWANIE KARTY W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

 • zaloguj się do Bankowości Internetowej,
 • wybierz zakładkę Karty, gdzie wyświetlą się wszystkie posiadane przez Ciebie karty,
 • następnie wybierz przycisk Szczegóły przy karcie, która jest zablokowana,
 • w tym widoku pojawia się opcja Odblokuj kartę,
 • po wybraniu tej opcji i kliknięciu Zapisz, otrzymasz kod autoryzacyjny w wiadomości SMS,
 • zatwierdź operację otrzymanym kodem SMS.

ODBLOKOWANIE KARTY W BANKOWOŚCI MOBILNEJ

 • zaloguj się do Bankowości Mobilnej,
 • w menu głównym aplikacji, w sekcji Moje produkty, wybierz opcję Karty,
 • w odpowiedniej zakładce (karty są podzielone na: Karty debetowe i Karty Kredytowe) znajdź kartę, którą chcesz odblokować i wybierz przycisk Szczegóły karty,
 • następnie naciśnij przycisk Odblokuj, dostępny na dole ekranu,
 • na kolejnym ekranie odczytaj potwierdzenie odblokowania karty i wybierz przycisk Odblokuj kartę,
 • po potwierdzeniu odblokowania karty Twoim kodem PIN do Bankowości Mobilnej, karta zostanie odblokowana.

ODBLOKOWANIE KARTY PRZEZ INFOLINIĘ

 • Limit transakcji gotówkowych – określa maksymalną kwotę jaką możesz wypłacić z bankomatu.
 • Limit transakcji bezgotówkowych – określa na jaką maksymalną kwotę możesz zrealizować transakcje kartą np. w punktach usługowo-handlowych. 

Limity transakcji możesz zmienić w Bankowości Internetowej, Mobilnej oraz telefonicznie poprzez Infolinię banku.

 

ZMIANA LIMITÓW KARTY W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

 • zaloguj się do Bankowości Internetowej.
 • wybierz zakładkę Karty, gdzie wyświetlą się wszystkie posiadane przez Ciebie karty.
 • następnie wybierz przycisk Szczegóły przy karcie, której dyspozycja ma dotyczyć.
 • pojawi się opcja Zmień limity.
 • po wybraniu tego przycisku pojawią się pola, w których  widocznesą aktualne limity transakcji.
 • aby dokonać zmiany wpisz nowe wartości limitów w widocznych polach.
 • kliknij Zapisz, a następnie potwierdź dokonaną zmianę kodem autoryzacyjnym otrzymanym przez SMS.

ZMIANA LIMITÓW KARTY W BANKOWOŚCI MOBILNEJ

 • zaloguj się do Bankowości Mobilnej.
 • w menu głównym aplikacji w sekcji Moje produkty wybierz opcję Karty.
 • w odpowiedniej zakładce (karty są podzielone na: Karty debetowe i Karty Kredytowe) znajdź kartę, której limity chcesz zmienić i wybierz przycisk Szczegóły karty.
 • następnie naciśnij przycisk Zmień limity, dostępny na dole ekranu.
 • w kolejnym kroku zdefiniuj dzienny limit wypłat w bankomatach i dzienny limit płatności kartą, wpisując wartości w dostępne pola.
 • na koniec potwierdź zmiany Twoim kodem PIN do Bankowości Mobilnej, a limity zostaną zmienione.

Jeśli chcesz dokonać zmiany telefonicznie, zadzwoń pod numer +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 i zaloguj się do Bankowości Telefonicznej. Po zalogowaniu wybierz połączenie z konsultantem.

Tradycyjne płatności kartą, z użyciem CHIP-u mogą być wykonywane we wszystkich punktach handlowo-usługowych oznaczonych logo Mastercard.

Jeśli posiadasz kartę do VeloKonta, VeloKonta Junior, Velokonta Premium lub VeloKonta Private Banking to:

- nie płacisz za wypłaty ze wszystkich bankomatów Planet Cash w Polsce i bankomatów w całej UE

- nie płacisz za wypłaty z bankomatów innych sieci w Polsce, gdy wykonasz min. 5 transakcji bezgotówkowych, inaczej 5 zł/wypłata

Jeśli posiadasz inny rachunek sprawdź opłaty w Tabeli Opłat i Prowizji do Kont Osobistych dla Klientów Indywidualnych

Usługa 3D Secure to zabezpieczenie transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty w Internecie. Zabezpieczenie polega na dodatkowej autoryzacji transakcji przy użyciu jednego z elementów zapewniających silne uwierzytelnienie.

 

Jeśli korzystasz z Bankowości Mobilnej:

 1. Podczas zakupów internetowych wybierz płatność kartą.
 2. Na ekranie podsumowania wyświetli Ci się kwota transakcji oraz jej pozostałe szczegóły – sprawdź czy wszystko się zgadza.
 3. Potwierdź operację logując się do Bankowości Mobilnej na swoim urządzeniu Mobilnym.

 

Jeśli korzystasz z Bankowości Internetowej:

 1. Podczas zakupów internetowych wybierz płatność kartą.
 2. Na ekranie podsumowania wyświetli Ci się kwota transakcji oraz jej pozostałe szczegóły – sprawdź czy wszystko się zgadza.
 3. Operację potwierdzisz logując się do Bankowości Internetowej. Kolejnym krokiem będzie podanie jednorazowego hasła SMS wysłanego na numer telefonu podany jako numer kontaktowy z Bankiem.

 

Dostępność usługi 3D Secure uzależniona jest od akceptanta przyjmującego płatności z użyciem kart. W przypadku akceptantów, którzy nie oferują usługi 3D Secure, transakcje bez fizycznego użycia karty realizowane są bez konieczności dodatkowej autoryzacji.

Aktywacja usługi odbywa się w momencie dokonania pierwszej transakcji, która będzie wymagała dodatkowego potwierdzenia.

Na Infolinii, po zalogowaniu do Bankowości Telefonicznej, masz możliwość:

 • aktualizacji/ wprowadzenia numeru telefonu do usługi 3D Secure- numer nie zmienia się w innych systemach bankowych,
 • odblokowania usługi.

Nie ma możliwości wyłączenia usługi i realizowania płatności z pominięciem weryfikacji kodem SMS. 

Korzystanie z usługi 3D Secure w VeloBanku jest całkowicie bezpłatnie

Należy skontaktować się z infolinią VeloBanku pod numerem +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01.

Co mam zrobić, gdy otrzymam informację o konieczności kontaktu z bankiem?

Sprawdź, czy:

 1. poprawnie wprowadziłeś numer karty. Jeśli tak — dokonaj transakcji ponownie,
 2. posiadamy Twój aktualny numer telefonu. W tym celu zadzwoń na naszą infolinię i potwierdź lub zaktualizuj nr telefonu.

 

Co powinienem zrobić, jeśli nie otrzymałem SMS-a z kodem do potwierdzenia transakcji?

Sprawdź, czy posiadamy Twój aktualny numer telefonu. W tym celu zadzwoń na naszą infolinię. Jeśli Twój numer telefonu jest błędny lub nie został wprowadzony, zleć jego aktualizację pracownikowi infolinii.

 

Nie mogę wprowadzić kodu SMS lub nie widzę pola do wpisania kodu SMS

 1. sprawdź, czy korzystasz z aktualnej wersji przeglądarki,
 2. spróbuj zrealizować transakcję na innym urządzeniu, np. komputerze, ponieważ błąd może być spowodowany dokonywaniem płatności przez telefon (strona może się nieprawidłowo wyświetlać).

 

Co mam zrobić, gdy chcę dokonać płatności internetowej i aktywować usługę, ale w komunikacie do potwierdzenia kodem SMS jest informacja "skontaktuj się z Bankiem" przez co nie możesz samodzielnie aktywować usługi?

Sprawdź, czy posiadamy Twój aktualny numer telefonu. W tym celu zadzwoń na naszą infolinię. Jeśli Twój numer telefonu jest błędny lub nie został wprowadzony, zleć jego aktualizację pracownikowi infolinii.

 

Jak mogę zmienić język wyświetlanych komunikatów dotyczących usługi 3D Secure?

Komunikaty dotyczące usługi 3D Secure dostępne są w języku polskim i angielskim. Możesz zmienić język w górnym rogu komunikatu.

Płatności zbliżeniowe, to rodzaj płatności kartą, gdzie wykorzystywany jest miniaturowy układ scalony oraz wbudowana antena radiowa. Transakcja dokonywana jest poprzez zbliżenie karty do czytnika

Karty z funkcją płatności zbliżeniowych posiadają nadrukowany jeden z poniższych symboli:

karty3-2.gif [6.64 KB]

We wszystkich punktach oznaczonych poniższymi logotypami:

karty4-2.jpg [97.20 KB]karty5(1).jpeg [6.42 KB]

W przypadku pojedynczej transakcji o wartości do 100zł, potwierdzenie kodem PIN nie jest wymagane. Jeśli kwota zakupu będzie wyższa niż 100zł, taką transakcję należy dodatkowo potwierdzić kodem PIN

Posiadacze kart mogą płacić zbliżeniowo bez konieczności wprowadzania kodu PIN do 100 złotych na terenie Polski, wszędzie tam, gdzie terminale POS zostaną odpowiednio zaktualizowane do akceptowania podwyższonego limitu. Z przyczyn niezależnych od banku niektóre terminale POS z powodu braku aktualizacji mogą żądać podania kodu PIN w przypadku płatności powyżej 50 zł.

Tak, w tym celu należy skontaktować się z infolinią VeloBanku pod numerem +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 bądź udać się do placówki Banku.

Pierwsza transakcja nie powinna być wykonywana w technologii zbliżeniowej. Zalecane jest dokonanie płatności z użyciem CHIPu

MCC, czyli Merchant Category Code, to kod określający sprzedawcę pod kątem jego głównej działalności. Każda firma, która posiada terminal płatniczy i udostępnia możliwość płatności kartą, ma przypisany taki kod. Obowiązuje on też w przypadku płatności przez internet. Kiedy coś kupujesz, bank otrzymuje informację, jaki kod MCC został przypisany do Twojej płatności. Nie jest on jednak widoczny w potwierdzeniu transakcji ani w historii rachunku.

Jeśli chcesz sprawdzić, jaki kod ma dany sklep - możesz zapytać o to sprzedawcę. Takie dane możesz znaleźć również w internecie. Poniżej znajdują się przykłady kodów MCC:

 • 4829 - DiPocket              
 • 4829 - Poczta Polska (przekazy pocztowe)
 • 4829 - Cinkciarz
 • 4829 - Revolut
 • 4829 - Curve Send        
 • 4829 - Twisto
 • 5411 - Lidl, Auchan, Biedronka
 • 5541 - Orlen
 • 5812 - restauracje
 • 5814 - McDonald’s
 • 6012 - Zen
 • 6012 - Allegro Pay
 • 7011 - hotele