Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje Ci na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1.06 danego roku do 31.05 roku następnego. Obecny okres świadczeniowy trwa od 1.06.2021 r. do 31.05.2022 r. Złóż wniosek tylko, jeżeli wcześniej tego nie zrobiłeś lub chcesz zgłosić nowo narodzone dziecko.

Od 1.02.2022 r. możesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy od 1.06.2022 r. do 31.05.2023 r.

Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na okres od 1.06.2022 r. do 31.05.2023 r.:

 • do 30.04.2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30.06.2022 r.,
 • od 1 do 31.05.2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31.07.2022 r.,
 • od 1 do 30.06.2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31.08.2022 r.,
 • od 1 do 31.07.2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30.09.2022 r.,
 • od 1 do 31.08.2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31.10.2022 r.

Wniosek możesz złożyć wyłącznie elektronicznie - przez swój bank lub przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub portal Emp@tia

Elektroniczne wnioski 800+ udostępniamy wyłącznie dla naszych klientów, którzy mają dostęp do bankowości internetowej.

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek: przygotuj dane osobowe, przygotuj dokumenty, sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski, przygotuj adres e-mail

Jeśli składasz wniosek w naszej bankowości internetowej, powinieneś wskazać konto, które posiadasz w naszym banku.

Możesz wskazać dowolne konto w naszym banku, na które będą przekazywane środki. Jednak we wniosku o świadczenie wychowawcze 800+ możesz wskazać tylko jeden numer konta, na które wpływa świadczenie na wszystkie dzieci.

Pamiętaj, że dziecko do 13. roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta.

Nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek, udaj się do ZUS.

Do wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ możesz dodać załączniki o określonych parametrach:

 • format załączników to: TXT, ODT, DOC, DOCX, RTF, PDF, JPEG, GIF, TIFF, XLS, XML, PNG, ODS, PadES, XADES, JPG, TIF, SVG, XLSX, ZIP,
 • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 1 MB,
 • maksymalny rozmiar całego wniosku wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5 MB,
 • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

Jeśli masz inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku o świadczenie wychowawcze 500+, skontaktuj się z naszą infolinią.

Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail, które podałeś we wniosku. Wiadomość otrzymasz z adresu noreply@zus.pl.

Jeśli złożysz wniosek od 1.02.2022 r. (na okres świadczeniowy, który trwa do 31.05.2023 r.), prawo do świadczenia ustali ZUS. ZUS wypłaci również takie świadczenie.

Nasza rola ogranicza się do weryfikacji Twojej tożsamości. Umożliwiamy Ci złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze 800+ w naszej bankowości internetowej. Nie sprawdzamy, czy poprawnie wypełniłeś wniosek.

Pomagamy Ci w wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze 800+. Podstawiamy Twoje dane osobowe, którymi dysponujemy, np.: imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta, na który będą przekazywane świadczenia. Nie przekazujemy żadnych informacji o produktach i usługach, jakie u nas posiadasz.

Zawarliśmy z ZUS porozumienie dotyczące składania wniosków o świadczenie wychowawcze 800+ w serwisach bankowości internetowej. Możliwość składania wniosków przez serwisy bankowości internetowej banków krajowych przewidują przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Jest to uzależnione od indywidualnej sytuacji wnioskującego i jego rodziny - więcej informacji na stronie internetowej ZUS oraz na www.gov.pl.

Potwierdzenie złożenia wniosku udostępniamy w bankowości internetowej w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

 • przetwarzanywysłaliśmy Twój wniosek do ZUS, ale jeszcze nie otrzymaliśmy potwierdzenia, że ZUS wysłał do Ciebie UPO,
 • złożony – ZUS wysłał do Ciebie UPO.

Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS. Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS.

WAŻNE: Na PUE ZUS znajdziesz całą korespondencję z ZUS w sprawie Twojego wniosku o świadczenie wychowawcze (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informację o przyznaniu świadczenia, decyzję odmawiającą przyznania świadczenia).

Kopię wniosku o świadczenie  800+ możesz pobrać tylko 1 raz - gdy wysłałeś wniosek w naszej bankowości internetowej. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, potwierdzeniem wniesienia wniosku do ZUS jest UPO/UPP.

Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z bankowości internetowej, udaj się do ZUS.

Umożliwiamy Ci złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ w naszej bankowości internetowej i przekazujemy go do ZUS. Nie sprawdzamy, czy poprawnie wypełniłeś wniosek.

Gdy otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku o świadczenie wychowawcze 800+, odpowiedzi na pytania i obsługę wniosku przejmuje ZUS.

Pomoc otrzymasz:

Jesteśmy odpowiedzialni za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku o świadczenie wychowawcze 800+, ale nie weryfikujemy merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku w bankowości internetowej oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek o świadczenie wychowawcze 800+, otrzymasz listowną prośbę od ZUS o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

Jeśli urodzi ci się kolejne dziecko, złóż nowy wniosek w naszej bankowości internetowej.

Nie możesz korygować/aktualizować wniosku o świadczenie wychowawcze 800+ za naszym pośrednictwem. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się z ZUS.

Pomoc otrzymasz:

Nie możesz korygować/aktualizować wniosku, który już złożyłeś.  Możesz jednak wysłać kolejny wniosek. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów i jest kompletny,  skontaktuj się z ZUS.

Możesz złożyć wniosek w bankowości internetowej, jeśli jesteś rodzicem dziecka i masz numer PESEL. W innych przypadkach wniosek możesz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub portal Emp@tia.