Ogólne

Loginu nie można zmienić, lecz masz możliwość ustanowienia dodatkowego loginu własnego, tzw. aliasu. Gdy go ustanowisz, będziesz posiadać dwa loginy do Bankowości Internetowej, które możesz stosować zamiennie:

 • login cyfrowy nadany przez Bank podczas zakładania konta
 • login własny, tzw. alias, który ustalasz samodzielnie.

Aby ustanowić swój alias należy po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej wybrać opcję Ustawienia (w prawym górnym rogu), a następnie nacisnąć kafel Własny login.

Twój własny login powinien zawierać od 7 do 25 znaków. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby zawierał wielkie litery i małe litery oraz cyfry i znaki specjalne.

Dyspozycja ustanowienia własnego loginu wymaga potwierdzenia kodem autoryzacyjnym, który zostanie wysłany na Twój telefon komórkowy.

Hasło do Bankowości Internetowej to kod weryfikacyjny, służący do logowania się przez stronę internetową. Podczas aktywacji Bankowości Elektronicznej na numer telefonu zarejestrowany w systemie otrzymasz SMS-a z jednorazowym hasłem startowym do wykorzystania do zalogowania do Bankowości Internetowej i Telefonicznej. Hasło to składa się z 8 cyfr.

Po pierwszym zalogowaniu się do Bankowości Internetowej (hasłem startowym z SMS-a) będziesz musiał zmienić hasło na nowe - poprosimy Cię o wpisanie własnego hasła, które musi składać się z minimum 10 znaków i zawierać cyfry, wielkie oraz małe litery. Hasło nie może zawierać polskich znaków oraz znaku specjalnego „&”.

Proces logowania do Bankowości Internetowej wymaga wprowadzenia loginu oraz hasła. Jeśli w kroku drugim (wprowadzenie hasła) pojawia się 20 ponumerowanych okienek, oznacza to, że system prosi o wprowadzenie hasła maskowanego, czyli tylko wybranych znaków z hasła. Okienka jaśniejsze to pola aktywne, w które należy wpisać znaki odpowiadające kolejnym elementom Twojego hasła.

Przykład:

Jeśli Twoim hasłem jest: Aa1Bb2Cc3Dd4Ee

a białymi okienkami są pola z numerami 1, 3,7, 8, 12 i 13, to znaczy, że powinieneś wprowadzić następujące znaki.

A ● 1● ● ● Cc ● ● ● 4E ●

Znak ● oznacza zaciemnione nieaktywne pole hasła, w które nic nie możesz wprowadzić.

Po wprowadzeniu wszystkich wskazanych przez system znaków hasła kliknij Zaloguj się.

Jeśli zamiast hasła maskowanego wolisz logować się do Bankowości Internetowej wpisując całe hasło, możesz wybrać taką opcję w Ustawieniach.

Po zalogowaniu, wybierz Ustawienia (w prawym górnym rogu), a następnie naciśnij kafel Zmiana maskowania hasła.
Maskowanie hasła to wprowadzanie wybranych elementów z hasła. Aby wyłączyć tę opcję i aktywować funkcję wpisywania całego hasła, wystarczy przesunąć suwak na opcję Wyłączone, a następnie zatwierdzić operację kodem autoryzacyjnym.

 

Aby zmienić hasło do Bankowości Internetowej, po zalogowaniu się wybierz Ustawienia (w prawym górnym rogu), a następnie naciśnij kafel Zmiana hasła.

System wyświetli pola do wprowadzenia nowego hasła.

Nowe hasło powinno składać się z co najmniej 10, a maksymalnie 20 znaków. Hasło musi zawierać przynajmniej jedną wielką i jedną małą literę oraz jedną cyfrę.

Poznaj wymogi bezpiecznego hasła tutaj .

Po dwukrotnym wprowadzeniu nowego hasła oraz wyboru sposobu jego wprowadzania, wystarczy zatwierdzić dyspozycję kodem autoryzacyjnym.

Sprawdź tutaj, w jaki sposób wpisywać hasło maskowane.

Logowanie błędnymi danymi może doprowadzić do blokady dostępu do Bankowości Internetowej, dlatego warto upewnić się, czy wprowadzamy poprawne dane dostępowe.

Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć albo nie pamiętasz loginu do Bankowości Internetowej, możesz go samodzielnie odzyskać. 

Po kliknięciu w opcję: Przypomnij login wyświetlimy Ci serię pytań weryfikacyjnych. Jeśli odpowiesz poprawnie na wszystkie pytania, na numer telefonu podany w Twojej Bankowości zostanie wysłany kod autoryzacyjny, a na ekranie wyświetli się komunikat „W celu przypomnienia loginu niezbędne jest podanie hasła autoryzacyjnego, które zostało wysłane na Twój numer telefonu”. Gdy poprawnie podasz kod autoryzacyjny z SMS-a, na adres e-mail podany w Twojej Bankowości zostanie wysłany login, którym możesz zalogować się do swojej Bankowości.

Sprawdź dokładną instrukcję, jak samodzielnie odzyskać login do Bankowości Internetowej

Login możesz odzyskać również:

 • kontaktując się z Infolinią VeloBanku pod numerem telefonu +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01, wybierz opcję Klienta Indywidulanego, a następnie logowanie do Bankowości Telefonicznej lub połączenie z konsultantem. Infolinia dla Klientów indywidualnych dostępna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem obsługi produktów samochodowych i hipotecznych, które obsługiwane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 – 16.00.

Dzwoniąc na Infolinię przygotuj login i hasło do Bankowości Telefonicznej lub zaloguj się do Aplikacji Mobilnej i skorzystaj z opcji VeloPhone, by połączyć się z infolinią od razu jako zweryfikowany Klient.

Login do Bankowości Telefonicznej jest taki sam jak do Bankowości Internetowej, natomiast hasło otrzymałeś od nas SMS-em. Po przygotowaniu tych danych zadzwoń na Infolinię, wybierz opcję Klienta Indywidualnego, a następnie logowanie do Bankowości Telefonicznej. Po zalogowaniu będziesz mieć możliwość odblokowania dostępu do Bankowości Internetowej -  w kolejnym kroku lektor udostępni Ci opcję resetu hasła do Bankowości Internetowej. Po zatwierdzeniu jej symbolem #, dostaniesz SMS-a z jednorazowym hasłem do logowania się do Bankowości Internetowej.

Jeśli nie pamiętasz hasła do Bankowości Internetowej, możesz samodzielnie je odzyskać.

Po kliknięciu w opcję Nie pamiętam hasła wyświetlimy Ci serię pytań weryfikacyjnych. Jeśli odpowiesz poprawnie na wszystkie pytania na adres e-mail podany w Twojej Bankowości zostanie wysłany link autoryzacyjny. Po kliknięciu w link na numer telefonu podany w Twojej Bankowości zostanie wysłane nowe hasło. Po zalogowaniu się nowym hasłem otrzymanym w SMS-ie system poprosi Cię o utworzenie własnego hasła.

Sprawdź dokładną instrukcję, jak samodzielnie odzyskać hasło do Bankowości Internetowej

Hasło możesz wygenerować również

 • kontaktując się z Infolinią VeloBank pod numerem telefonu +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01, wybierz opcję Klienta Indywidulanego, a następnie logowanie do Bankowości Telefonicznej lub połączenie z konsultantem. Infolinia dla Klientów indywidualnych dostępna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem obsługi produktów samochodowych i hipotecznych, które obsługiwane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 – 16.00.

Dzwoniąc na Infolinię przygotuj login i hasło do Bankowości Telefonicznej lub zaloguj się do Aplikacji Mobilnej i skorzystaj z opcji VeloPhone, by połączyć się z infolinią od razu jako zweryfikowany Klient.

Login do Bankowości Telefonicznej jest taki sam jak do Bankowości Internetowej, natomiast hasło otrzymałeś od nas SMS-em. Po przygotowaniu tych danych zadzwoń na Infolinię, wybierz opcję Klienta Indywidualnego, a następnie logowanie do Bankowości Telefonicznej. Po zalogowaniu będziesz mieć możliwość odblokowania dostępu do Bankowości Internetowej -  w kolejnym kroku lektor udostępni Ci opcję resetu hasła do Bankowości Internetowej. Po zatwierdzeniu jej symbolem #, dostaniesz SMS-a z jednorazowym hasłem do logowania się do Bankowości Internetowej.

Jeśli zablokujesz sobie dostęp do Bankowości Internetowej, możesz go odblokować samodzielnie klikając w przycisk ODBLOKUJ.

System nie powinien prosić o wprowadzenie większej ilości znaków niż posiada Twoje hasło. Przy wprowadzaniu hasła maskowanego widzisz standardowo 20 okienek. Jeśli jednak ostatnie aktywne pole (koloru białego) wykracza poza długość Twojego hasła, należy sprawdzić:

 • czy wprowadzasz prawidłowy login,
 • czy przed loginem lub po loginie nie została wstawiona spacja lub kropka - system odczytuje je jako dodatkowe znaki. Z tego powodu zalecamy wpisywanie loginu ręcznie,
 • czy hasło, którym próbujesz się logować, jest na pewno poprawne. Możliwe, że po raz kolejny próbujesz zalogować się hasłem z SMS-a, które służy tylko do jednokrotnego logowania. Pamiętaj, że po pierwszym zalogowaniu system wymusza zmianę hasła na własne.

Jeśli nie masz dostępu do Bankowości Internetowej, a masz aktywny produkt typu ROR,  lokata, kredyt czy karta kredytowa, możesz ją aktywować: 

 • podczas wizyty w Placówce,

  Znajdź najbliższy oddział lub

 • podczas kontaktu z Infolinią pod numerem telefonu +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01.

Infolinia dla Klientów indywidualnych dostępna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem obsługi produktów samochodowych i hipotecznych, które obsługiwane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 – 16.00. Telefonując do nas wybierz opcję Klienta Indywidualnego, a następnie połączenie z konsultantem. Warunkiem aktywacji Bankowości Elektronicznej przez Infolinię jest posiadanie aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail w systemie Banku. 

Jeśli nigdy nie posiadałeś żadnego produktu w VeloBanku, wnioskując o dowolny produkt przez stronę internetową możesz otrzymać również dostęp do Bankowości Internetowej. 

Silne hasło to podstawa bezpieczeństwa Twoich środków i danych osobowych.

Imiona dzieci, partnera lub pupila, data urodzenia, kolejne znaki z klawiatury nie są dobrym zabezpieczeniem. Silne hasło powinno być odpowiednio długie, mieć co najmniej 10 znaków, wielkie i małe litery, przynajmniej jedną cyfrę oraz znak specjalny, taki jak np. @, #, $ Pomieszane ciągi znaków są lepszym rozwiązaniem niż standardowe słowa z cyfrą na końcu. Dobrą praktyką jest zmienianie hasła np. raz w miesiącu. Możesz tego dokonać po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej.

Sprawdź, gdzie zmienić hasło do Bankowości Internetowej tutaj

Aby zwiększyć bezpieczeństwo dostępu do Twoich danych możesz zastosować ograniczenie logowania się do Bankowości Internetowej z określonych lokalizacji. Po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej masz możliwość ustanowienia takiego ograniczenia. Wystarczy wejść w sekcję Ustawienia, dostępną w prawym górnym rogu, następnie wybrać kafel Kanały dostępu i opcję Dostępy. Do wyboru są trzy lokalizacje: Świat, Europa i Polska.

Logowanie spoza wybranej lokalizacji będzie wymagało podania dodatkowego kodu.

Maksymalna kwota limitu dziennego to 200 000 zł.

W celu bezpieczeństwa dla nowych Klientów Bankowości Internetowej limit początkowy jest zmniejszony i wynosi 25 000 zł. Początkowa wartość limitu dla pojedynczej transakcji 1000 zł.

Istnieje możliwość zmiany limitów. Po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej należy w Ustawieniach wybrać kafel Kanały dostępu. W części dotyczącej kanału Internet wybierz przycisk Limity. Następnie określ wysokość dziennego limitu transakcji oraz limitu pojedynczej transakcji. Po prawidłowej autoryzacji limity transakcji zostaną zmienione.

Limitowi transakcji w Bankowości Internetowej, powyżej których Bank nie realizuje dyspozycji Klienta, nie podlegają:

 • transakcje realizowane pomiędzy rachunkami Posiadacza prowadzonymi w VeloBank u(w tym ustanowienia zlecenia stałego/jednorazowego, zerwanie lokaty, modyfikacja lokaty polegająca na zmianie rachunku do zwrotu środków na rachunek Posiadacza prowadzony w VeloBanku),
 • transakcje płatnicze stanowiące uznanie rachunków kredytowych prowadzonych przez VeloBank,
 • transakcje płatnicze na poczet produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych oferowanych przez VeloBank,
 • transakcje PayU Express.

Dyspozycje zlecane z poziomu Bankowości Internetowej są ograniczone limitami zgodnie z Regulaminem rachunków bankowych, kart debetowych oraz Bankowości Elektronicznej oraz Komunikatem dla Użytkowników Bankowości Elektronicznej. 

Jeśli nie możesz znaleźć albo nie pamiętasz loginu lub hasła do Bankowości Internetowej:

 • wybierz się do Placówki Banku

  Znajdź najbliższy oddział lub

 • skontaktuj się z Infolinią VeloBanku pod numerem telefonu +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01, wybierz opcję Klienta Indywidulanego, a następnie logowanie do Bankowości Telefonicznej lub połączenie z konsultantem. Infolinia dla Klientów indywidualnych dostępna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem obsługi produktów samochodowych i hipotecznych, które obsługiwane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 – 16.00.

Dzwoniąc na Infolinię przygotuj login i hasło do Bankowości Telefonicznej.

Login do Bankowości Telefonicznej jest taki sam jak do Bankowości Internetowej, natomiast hasło otrzymałeś od nas SMS-em. Po przygotowaniu tych danych zadzwoń na Infolinię, wybierz opcję Klienta Indywidualnego, a następnie logowanie do Bankowości Telefonicznej. Po zalogowaniu będziesz mieć możliwość odblokowania dostępu do Bankowości Internetowej -  w kolejnym kroku lektor udostępni Ci opcję resetu hasła do Bankowości Internetowej. Po zatwierdzeniu jej symbolem #, dostaniesz SMS-a z jednorazowym hasłem do logowania się do Bankowości Internetowej.

Zobacz schemat infolinii

Jeśli nie pamiętasz lub nie posiadasz danych do logowania do Bankowości Telefonicznej, dzwoniąc na Infolinię wybierz opcję Klienta Indywidualnego, a następnie połączenie z konsultantem, który po weryfikacji pomoże Ci odblokować dostęp do Bankowości Internetowej.

Tak. Aby to zrobić, wejdź w historię transakcji i wybierz interesującą Cię transakcję. Po kliknięciu w jej szczegóły znajdziesz możliwość wygenerowania potwierdzenia przelewu.

Uwaga - dla przelewu, który jeszcze nie został zrealizowany, na potwierdzeniu znajdzie się dopisek: „transakcja oczekująca”.

Pytania i odpowiedzi