To nowy sposób zatwierdzania operacji zlecanych w Bankowości Internetowej. Mobilną Autoryzacją można zastąpić kody SMS lub token służące do potwierdzania operacji.

Sprawdź w Ustawieniach/Powiadomienia w aplikacji, czy masz włączone powiadomienia. Upewnij się w ustawieniach telefonu/uprawnienia aplikacji, czy masz włączoną tę opcję. Jeśli zleciłeś operację w Bankowości Internetowej i nie dostałeś pusha, pamiętaj, że możesz zalogować się do aplikacji, a następnie sprawdzić sekcję Powiadomienia, tu znajdziesz jeszcze niezaakceptowane powiadomienia autoryzacyjne. Wystarczy, że sprawdzisz, czy zgadzają się szczegóły operacji, a następnie klikniesz Potwierdź, by zlecić operację.

Z mobilnej autoryzacji możesz zrezygnować w Bankowości Internetowej  lub w aplikacji mobilnej w sekcji Ustawienia/ Kanały dostępu zmieniając metodę autoryzacji na kody SMS.

Tak, aby potwierdzić operację poprzez Mobilną Autoryzację musisz mieć dostęp do Internetu.

Jest to odpowiednik kodu SMS lub token służący do potwierdzania operacji wykonywanych w Bankowości Internetowej. Pamiętaj, aby przed potwierdzeniem operacji sprawdzić, czy zgadzają się wszystkie szczegóły operacji.

Wszystkie szczegóły operacji przetwarzane przez mobilną autoryzację są chronione przed nieautoryzowanym dostępem nieuprawnionych użytkowników oraz złośliwych programów. Wszystkie dane wysyłane są do poszczególnych systemów w sposób tajny, dopiero po zalogowaniu do aplikacji prezentujemy Klientowi szczegóły danej operacji.

Mobilna autoryzacja to:

  • oszczędność czasu i wygoda – nie musisz tracić czasu na przepisywanie haseł SMS z telefonu do Bankowości Internetowej w komputerze, wystarczy jedno kliknięcie w aplikacji VeloBank
  • przejrzyste powiadomienia autoryzacyjne – szczegóły operacji prezentowane są w jasnej i czytelnej formie, bez konieczności używania skrótów jak w przypadku potwierdzeń kodami SMS
  • bezpieczeństwo – zobaczysz szczegóły operacji i potwierdzisz ją dopiero po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej

Potwierdzenie autoryzacyjne jest ważne przez 6 minut od momentu wysłania. W tym czasie możesz zaakceptować lub odrzucić powiadomienie. Po upływie tego czasu, operacja zostanie automatycznie odrzucona, a w historii powiadomień zobaczysz ją oznaczoną statusem „przekroczony czas”. 

W historii autoryzacji możesz sprawdzić status wykonania operacji – czyli np. czy operacja zlecona w Bankowości Internetowej została zrealizowana. Jeśli odrzuciłeś operację, zobaczysz ją oznaczoną statusem „odrzucona”. Jeśli podczas potwierdzania operacji wystąpił błąd, zobaczysz operację w historii potwierdzeń oznaczoną statusem „błąd”. Potwierdzenie autoryzacyjne jest ważne przez 6 minut, jeśli nie zdążysz autoryzować operacji w tym czasie, przy operacji pojawi się status „Przekroczony czas”.

Mobilną autoryzację możesz mieć aktywną na wszystkich urządzeniach, na których korzystasz z aplikacji VeloBank. Jeśli pobierzesz aplikację na nowe urządzenie i zarejestrujesz się na nim do aplikacji VeloBank, mobilna autoryzacja zostanie na nim automatycznie aktywowana.

  • Jeśli korzystasz z tylko jednego urządzenia z mobilną autoryzacją i usuniesz je w ustawieniach Bankowości Internetowej lub w aplikacji, Twój sposób autoryzacji zostanie ponownie zamieniony na kody SMS. Aby znów aktywować mobilną autoryzację, zarejestruj się na nowo do aplikacji lub zainstaluj aplikację VeloBank na nowym urządzeniu, a następnie aktywuj mobilną autoryzację. 
  • Jeśli masz kilka urządzeń z mobilną autoryzacją, operacje możesz zatwierdzać na pozostałych urządzeniach tak jak dotychczas.

Zaloguj się do Bankowości Mobilnej. W sekcji Ustawienia /aktywne urządzenia mobilne znajdziesz listę urządzeń, na których masz zainstalowaną aplikację VeloBank. Przy urządzeniu, na którym jest aktywna mobilna autoryzacja, zobaczysz ikonę telefonu i napis mobilna autoryzacja.

W Bankowości Internetowej listę urządzeń z mobilną autoryzacją znajdziesz w sekcji Ustawienia/Bankowość Mobilna.

W tym miejscu możesz również włączyć i wyłączyć mobilną autoryzację na poszczególnych urządzeniach.

Większość operacji zatwierdzisz za pomocą Mobilnej Autoryzacji. W przypadku operacji, dla których niedostępna jest Mobilna Autoryzacja wymagane będzie zatwierdzenie operacji kodem SMS.