Wniosek kredytowy składasz bezpośrednio w placówce Banku. Na podstawie przedstawionych dokumentów odbywa się analiza złożonego wniosku i jest podejmowana decyzja kredytowa. Jeśli jest ona pozytywna oraz odpowiadają Ci warunki kredytu, to możesz podpisać umowę, a środki przekazane zostaną zgodnie z Twoją dyspozycją.

 

Istnieje możliwość wstępnego sprawdzenia zdolności kredytowej poprzez kontakt z Infolinią Banku pod numerem +48 664 919 797. Pamiętaj jednak, że jest to analiza wyłącznie orientacyjna i może ulec zmianie. Jeśli jesteś zainteresowany produktem kredytowym, konsultant może umówić Twoją wizytę w Placówce Banku celem złożenia wniosku. 

 

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528), to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. RRSO oprócz oprocentowania uwzględnia także pozostałe koszty kredytu np. prowizje, opłaty, koszty usług dodatkowych niezbędnych do uzyskania kredytu.

Jeśli wpłacisz na rachunek Twojego kredytu kwotę wystarczającą do jego całkowitej spłaty, Bank zweryfikuje ją automatycznie. Kredyt zostanie rozliczony i zamknięty w terminie 14 dni od momentu wpłaty środków.

 

Informację na temat wysokości kwoty do spłaty kredytu możesz uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta VeloBanku, bądź za pośrednictwem Infolinii pod numerem telefonu +48 664 919 797 po zalogowaniu się do Bankowości Telefonicznej.

Jeśli jesteś Klientem dawnego Getin Banku, w celu całkowitej spłaty kredytu złóż odpowiednią dyspozycję w placówce Banku lub za pośrednictwem Infolinii Banku.  Jeśli jesteś Klientem dawnego DNB Nord dyspozycję całkowitej spłaty składasz w formie pisemnej w oddziale Banku.

W sytuacji, gdy wpłacisz środki w kwocie przewyższającej wymagane aktualne zobowiązanie wynikające z umowy Twojego kredytu, nadwyżka jest księgowana na jego rachunku. Kwota ta pozostaje do Twojej dyspozycji i w dowolnym momencie możesz zadecydować o jej przeznaczeniu.

 

Na Infolinii pod numerem telefonu +48 664 919 797 lub w Placówce Banku możesz złożyć dyspozycję, która spowoduje:

 

  • zmniejszenie raty kredytu lub
  • skrócenie okresu kredytowania.

Istnieje również możliwość pominięcia kolejnych rat. W tym przypadku pamiętaj, aby kwota pominiętych rat nie przekroczyła kwoty nadpłaty.

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej S.A.,  jest instytucją gromadzącą i udostępniającą dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają oni zaciągnięte kredyty. Informacje te przekazywane są do BIK przez Banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym.

 

BIK zostało powołane w 1997 r. przez Banki oraz Związek Banków Polskich dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu.

Blisko 90% danych zgromadzonych w BIK to informacje pozytywne dla Klientów. Świadczą o rzetelnie spłacanych zobowiązaniach i pozwalają klientom budować własną, pozytywną historię kredytową. Dzięki niej, zgłaszając się do Banku, SKOK-u lub firmy udzielającej kredytu konsumpcyjnego, po pieniądze potrzebne na cel dowolny lub określony, możesz liczyć nie tylko na przyznanie kredytu, ale na lepsze warunki finansowania. Dzięki zgromadzonym w BIK danym, proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i szybszy.

Do Biura Informacji Kredytowej przekazywane są dane związane z obsługą kredytów zarówno pozytywną, jak i negatywną. Jeśli zobowiązanie było spłacane terminowo, dane przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania, aż do całkowitej spłaty kredytu. Jeśli chcesz, aby Twoja pozytywna historia była widoczna w BIK po tym okresie, możesz wyrazić na to zgodę i dzięki temu dane będą mogły być wykorzystywane w sytuacji ubiegania się przez Ciebie o kolejny kredyt. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany we wspomnianej wyżej zgodzie.

Ponadto Twoje dane mogą być przetwarzane również bez wyrażonej zgody przez okres 5-letni, jednakże tylko i wyłącznie, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 

 

  • nie regulowałeś zobowiązań lub dopuściłeś się zwłoki powyżej 60 dni,
  • upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania Cię przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania Twoich danych bez wyrażonej zgody.

Dodatkowo, na mocy ustawy Prawo Bankowe, dane dotyczące wszystkich twoich zobowiązań mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez Banki metod statystycznych. Oznacza to, że informacja o wygasłych zobowiązaniach nie jest udostępniania Bankom w celu oceny zdolności kredytowej. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga Twojej zgody.

Informacje na temat swojej historii kredytowej możesz szybko sprawdzić on-line na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej S.A. pod adresem www.bik.pl.

 

Na stronie BIK dostępne są pakiety, które umożliwiają m.in. bieżące monitorowanie własnych i poręczonych kredytów, sprawdzenie oceny punktowej, jak również ochronę przed wyłudzeniem kredytu.

 

Ubezpieczenie do kredytu nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak w umowie kredytu była wskazana jako sposób zabezpieczenia cesja praw z ubezpieczenia, to przy rezygnacji z niego Bank może wymagać od ciebie przedstawienia innego zabezpieczenia kredytu. Akceptowalne przez Bank alternatywne formy zabezpieczenia:

  • własne ubezpieczenie zakupione na rynku,
  • poręczenie cywilne osób trzecich.

Pamiętaj, że składając dyspozycję rezygnacji z ubezpieczenia do kredytu nie ma możliwości powrotu do poprzedniej formy ubezpieczenia. Jest to proces nieodwracalny.