Bank zapisuje dokumenty dotyczące zmian we wzorcach umownych na trwałym nośniku, do obsługi którego używa certyfikowanych rozwiązań informatycznych w zależności od segmentu:

Klienci Detaliczni - https://www.velobank.pl/klienci-indywidualni/centrum-dokumentow

Bankowość Premium - https://www.velobank.pl/bankowosc-osobista/centrum-dokumentow

Private Banking - https://www.velobank.pl/private-banking/centrum-dokumentow

O udostępnieniu dokumentu będziemy Cię informować wiadomością e-mail lub SMS. Jeżeli zechcesz się upewnić, że dokument, który Ci wysłaliśmy do Bankowości Internetowej jest niezmieniony, będziesz mógł użyć identyfikatora SHA 256 i sprawdzić, czy kod dokumentu załączonego do wiadomości i udostępnionego na stronie www są takie same.

Identyfikator dokumentu SHA256 jest to identyfikator związany z dokumentem elektronicznym. Każdy dokument ma swój jedyny identyfikator.

Aby umożliwić Klientom zweryfikowanie unikalności dokumentu, przesyłamy w wiadomości e-mail identyfikator SHA256 lub w wiadomości SMS jego fragment (osiem ostatnich znaków). Osiem ostatnich znaków kodu SHA 256 wystarczy do wyszukania i zidentyfikowania dokumentu. Dzięki temu, w każdej chwili możesz porównać identyfikator dokumentu zamieszczonego na stronie i wysłanego do Ciebie w wiadomości od Banku, aby upewnić się, że dokument nie został zmieniony. Jakakolwiek zmiana dokumentu spowodowałaby również zmianę identyfikatora SHA256.

Unikalny identyfikator, czyli SHA 256 sprawdzisz w następujący sposób:

Jeśli używasz systemu Windows:

  1. Pobierz dokument ze skrzynki odbiorczej w Bankowości Elektronicznej (zalecane przeglądarki: Firefox, Chrome).
  2. Najedź kursorem na ikonę dokumentu i kliknij prawy przycisk myszki.
  3. Z wyświetlonego menu wybierz opcję: CRC SHA, a następnie SHA-256.
  4. W nowym oknie otworzy się informacja o identyfikatorze dokumentu SHA256 złożonym z 64 znaków.
  5. Porównaj oba identyfikatory (Twój, otrzymany mailem lub SMS-em i ten z powyższego okna). Jeśli będą jednakowe, masz pewność, że dokument, który pobrałeś z Bankowości Elektronicznej jest oryginalny i nigdy nie był zmieniony.

 

Jeśli używasz systemu Mac OS:

  1. Pobierz dokument ze skrzynki odbiorczej w Bankowości Elektronicznej.
  2. Uruchom Terminal
  3. Wpisz „shasum –a 256” oraz po spacji ścieżkę pliku, który pobrałeś i dla którego chcesz poznać sumę kontrolną. Zatwierdź Enterem.
  4. Na ekranie zobaczysz ciąg znaków, który jest identyfikatorem SHA256.
  5. Porównaj oba identyfikatory (Twój, otrzymany mailem lub SMS-em i ten z powyższego okna). Jeśli będą jednakowe, masz pewność, że dokument, który pobrałeś z Bankowości Elektronicznej jest oryginalny i nigdy nie był zmieniony.