Wydanie oraz wznowienie karty kredytowej Standard dla Klienta Detalicznego w VeloBanku jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdziesz w Tabeli Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych

W przypadku każdego kredytu, również karty kredytowej, jesteś zobowiązany do spłaty zadłużenia. Od VeloBanku otrzymujesz wyciągi, które wskazują m.in. kwoty zadłużenia oraz terminy, w których VeloBank oczekuje na wpłatę z Twojej strony.

 

Kwoty, jakie możesz wybrać dokonując spłaty karty kredytowej:

 

  • kwota minimalna to najmniejsza kwota, którą powinieneś wpłacić na konto swojej karty kredytowej, aby VeloBank uznał, że regularnie spłacasz swoje zadłużenie. Kwota minimalna to kwota z ostatniego wyciągu, pomniejszona o dokonane wpłaty,
  • kwota całkowita do spłaty - to kwota całkowitego zadłużenia wykazanego w ostatnim wyciągu pomniejszona o dokonane przez Ciebie wpłaty,
  • kwota do natychmiastowej spłaty to kwota przekroczenia przyznanego na karcie limitu/zaległości. Kwota ta jest wymagana do spłaty natychmiast, z pominięciem standardowego okresu spłaty,
  • bieżące zadłużenie to kwota aktualnego zadłużenia na twojej karcie kredytowej,
  • dowolna kwota to kwota, którą uzupełniasz samodzielnie. W tym przypadku sam określasz, jaką kwotę chcesz przeznaczyć na spłatę twojej karty kredytowej

Okres bezodsetkowy, to czas w którym możesz korzystać z nieoprocentowanego kredytu w karcie. Na okres ten składa się cykl rozliczeniowy oraz tzw. „grace period” czyli okres od zakończenia cyklu rozliczeniowego do dnia obowiązkowej spłaty zadłużenia.

Tak. Kartę dodatkową dla posiadacza umowy kredytowej można zamówić przez Bankowość Internetową, Mobilną w Oddziale Banku lub na Infolinii pod numerem telefonu +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01. Kartę dla dodatkowego użytkownika można zamówić w Oddziale Banku.

Jeśli chcesz skorzystać z okresu bezodsetkowego, spłać całość zadłużenia z ostatniego cyklu rozliczeniowego (kwota całkowita pozostała do spłaty) w terminie wskazanym na wyciągu. Okres bezodsetkowy nie ma zastosowania w przypadku transakcji wypłaty gotówki.

 

Pamiętaj, że długość okresu bezodsetkowego jest uzależniona od rodzaju posiadanej karty. Termin na spłatę karty wynosi od 22 do 29 dni od momentu zamknięcia cyklu rozliczeniowego

Jeśli posiadasz kartę kredytową pamiętaj, że możesz korzystać z okresu bezodsetkowego dla transakcji bezgotówkowych wykonanych przy użyciu tej karty. Jego długość jest uzależniona od rodzaju posiadanej karty.

 

Termin na spłatę karty wynosi od 22 do 29 dni od momentu zamknięcia cyklu rozliczeniowego

Wysokość oprocentowania Twojej karty kredytowej prezentowana jest w Bankowości Internetowej, w Bankowości Mobilnej oraz na wyciągu.

Automatyczna spłata zadłużenia to gwarancja, ze Twoje zobowiązanie będzie spłacane czasowo. Na Twoich rachunku bieżącym prowadzonym w VeloBanku możesz ustawić jedną z opcji automatycznej spłaty. Możesz sam wybrać czy chcesz, aby automatycznie spłacana była całość zadłużenia, jego określona część, czy też wyłącznie bieżąca należność minimalna.

 

Ważne jest, aby w dniu, w którym ma nastąpić automatyczna spłata, saldo Twojego rachunku bieżącego było wystarczające na pokrycie zobowiązania. 

Rachunek bieżący nie jest wymagany przy wnioskowaniu o kartę kredytową. 

Tak, pamiętaj jednak że przy wykonywaniu transakcji zagranicznych mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty zgodnie z Tabeli Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych