01.01.2024
W geście solidarności z naszymi wschodnimi Sąsiadami przedłużamy ofertę specjalną. Do 30.06.24 r. zwalniamy obywateli/obywatelki Ukrainy z opłaty za... / На знак солідарності з нашими східними сусідами ми продовжуємо спеціальну пропозицію. По 30 червня 2024 року ми скасовуємо оплату для громадян України за...
01.01.2023
W geście solidarności z naszymi wschodnimi Sąsiadami przedłużamy ofertę specjalną. Do 31.12.2023 r. zwalniamy obywateli/obywatelki Ukrainy z opłaty za... / На знак солідарності з нашими східними сусідами ми продовжуємо спеціальну пропозицію. По 31 грудня 2022 року ми скасовуємо оплату для громадян України за...
03.06.2022
W geście solidarności z naszymi wschodnimi Sąsiadami przedłużamy ofertę specjalną. Do 31.12.2022 r. zwalniamy obywateli/obywatelki Ukrainy z opłaty za... / На знак солідарності з нашими східними сусідами ми продовжуємо спеціальну пропозицію. По 31 грудня 2022 року ми скасовуємо оплату для громадян України за...
18.05.2022
Od dziś możesz wnioskować o świadczenie wychowawcze 500+ dla dzieci z Ukrainy. W bankowości internetowej, w zakładce „Oferta i wnioski/eUrząd”. Otrzymuj co miesiąc 500 zł na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Niezależnie od Twoich dochodów. / Від сьогодні Ви можете подати заявку на отримання допомоги «500+» для дітей з України. В інтернет-банкінгу, у вкладці «Пропозиція та заявки/eУправління». Отримуйте 500 злотих щомісяця на кожну дитину віком до 18 років. Незалежно від Вашого доходу.
11.03.2022
Każda pomoc dzisiaj ma znaczenie. Teraz możesz wesprzeć Ukrainę także BLIKIEM. Wszystkie środki od darczyńców trafiają do Narodowego Banku Ukrainy. Bank przeznacza pieniądze na najbardziej potrzebne działania, związane z ochroną kraju i obywateli Ukrainy.
03.03.2022
Obecnie obserwujemy w sieci zalew tzw. fake-newsów, czyli fałszywych informacji. Mają one na celu wzbudzić panikę i strach wśród odbiorców, a w rezultacie doprowadzić do destabilizacji ładu społecznego i gospodarki. Niedawno, na własnym przykładzie, mogliśmy przekonać się, jak działa mechanizm fake-newsów. Długie kolejki na stacjach benzynowych, czy wzmożone wypłaty gotówki z bankomatów i banków to właśnie skutki masowo rozpowszechnianych fałszywych informacji.
01.03.2022
Bank Gospodarstwa Krajowego w porozumieniu z National Bank of Ukraine utworzył specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie. Wsparcie finansowe trafi bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy, który rozdysponuje środki według aktualnych potrzeb swoich obywateli. Wpłat na konto należy dokonywać w złotych polskich.
28.02.2022
Z ogromnym smutkiem obserwujemy wydarzenia, które mają dzisiaj miejsce w Ukrainie. W geście solidarności z naszymi wschodnimi Sąsiadami, od 28 lutego do 31.05 z możliwością przedłużenia znosimy dla obywateli Ukrainy opłaty za... / З великим сумом ми спостерігаємо за подіями, які сьогодні відбуваються в Україні. На знак солідарності з нашими східними Сусідами, з 28 лютого по 31 травня і до скасування ми не будемо стягувати з громадян України комісій за...