Aby skorzystać z oferty promocyjnej „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym” od 23.09.2019 r. konieczne jest posiadanie Elastycznego Konta Oszczędnościowego i przelanie środków właśnie na nie.

Tak, zgodnie z obowiązującym Regulaminem okres promocyjny będzie trwać przez 4 m-ce, czyli np. - od 10 września 2019 do 10 stycznia 2020. Natomiast po jego zakończeniu już nie skorzystasz z oferty na „starym” Koncie Oszczędnościowym.

Zmiana pakietu zawsze jest od dnia następnego, czyli od kolejnego dnia po konwersji obowiązują darmowe przelewy wewnętrzne z Elastycznego Konta Oszczędnościowego, o których mowa powyżej. Jeśli warunki promocji, w tym wpłata Nowych środków, były spełnione jeszcze przed konwersją, promocja Nowe środki uruchomi się automatycznie tego samego dnia co zmiana pakietu - czyli dzień po konwersji. Jeśli spełnienie warunków - w tym wpłata Nowych środków - nastąpi już po konwersji na EKO, promocja uruchomi się w dniu spełnienia warunków.

Nie musisz, pod warunkiem, że wpłata nowych środków oraz konwersja została wykonana w okresie oferowania tej samej edycji. W takiej sytuacji promocja Nowe środki uruchomi się automatycznie wraz ze zmianą pakietu, czyli od dnia następnego po konwersji. Dodatkowo pamiętaj, że do uruchomienia promocji, oprócz wpłaty Nowych Środków, wymagane jest posiadanie Konta Osobistego i wyrażenie Zgód marketingowych.

Konwersja wykluczy Cię z ww. oferty, zatem jeśli chcesz dalej korzystać z oferty „Podwyższamy oprocentowanie”, zmień pakiet na Elastyczne Konto Oszczędnościowe dopiero po zakończeniu promocyjnego oprocentowania.

Nie. EKO, tak jak obecne Konto Oszczędnościowe, jest dostępne tylko Klientów pełnoletnich.

Jeśli są to nowe środki (wpłacone do Banku po dniu podanym w regulaminie jako dzień wyliczenia salda początkowego) to tak, będziesz mógł skorzystać z oferty specjalnej na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym. Możesz zdecydować, czy dokonać konwersji w dowolnej placówce lub na Infolinii, czy otworzyć Elastyczne Konto Oszczędnościowe.