Na czym polegają wakacje kredytowe?

Na czym polegają wakacje kredytowe?

Na czym polegają wakacje kredytowe?

Ustawowe wakacje kredytowe w ramach ustawy z 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Ustawa), nazywane też rządowymi wakacjami kredytowymi, to rozwiązanie, które pozwalało odroczyć spłatę nawet 8 rat kredytu hipotecznego udzielonego w polskich złotych. Udogodnienie to ma pomagać kredytobiorcom w sytuacji wyraźnego wzrostu podstawowych stóp procentowych NBP, który przełożył się na wyższe miesięczne raty kredytu.

Wakacje kredytowe  to program, z którego mogą skorzystać wyłącznie osoby, które mają kredyt hipoteczny w złotówkach. Takie rozwiązanie nie jest dostępne dla osób spłacających kredyty gotówkowe, samochodowe czy kredyty hipoteczne, ale udzielone w walutach obcych.

Z wakacji kredytowych nie mogą korzystać również osoby mające więcej niż jedno zobowiązanie hipoteczne. Wsparcie rządowe dotyczy tylko jednej umowy kredytu hipotecznego – tej, której celem było zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wakacje kredytowe– kto może skorzystać?

Rządowe wsparcie różni się nieco od standardowych wakacji kredytowych, z których można skorzystać w banku. Te wprowadzone  ww. Ustawą nakładają na instytucje finansowe obowiązek udostępnienia takiego rozwiązania na wniosek każdego klienta spełniającego warunki w niej wskazane. . To oznacza, że bank nie może odmówić ci udzielenia wakacji kredytowych, jeśli spełniasz ustawowe warunki. Co więcej, wybór rat podlegających odroczeniu leży wyłącznie po twojej stronie. Muszą jednak mieścić się w określonych warunkach, o których piszemy poniżej.

Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które:

 • mają kredyt hipoteczny w walucie polskiej, który został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • jesteś osobą fizyczną i zawarłeś umowę kredytu hipotecznego w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.,
 • kończą spłatę zobowiązania co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Od kiedy wakacje kredytowe obowiązują?

Wnioski można składać od 29 lipca 2022 r. a zawieszenie spłaty dotyczy wyłącznie przyszłych rat, których wymagalność ma dopiero nadejść. Nie może dotyczyć rat, których wymagalność nastąpiła przed złożeniem wniosku. W okresie zawieszenia spłaty rat kredytu nie płacisz raty kapitałowo-odsetkowej (poza opłatami z tytułu umowy ubezpieczenia kredytu, jeśli cię dotyczą).

Kto nie może ubiegać się o wakacje kredytowe?

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, musisz spełnić  łącznie 3 warunki. Po pierwsze, taka pomoc dotyczy wyłącznie osób spłacających kredyty hipoteczne, które udzielone zostały w złotych polskich. Nie odroczysz więc w ten sposób rat zobowiązania we frankach ani innej obcej walucie.

Z ustawowych wakacji kredytowych możesz skorzystać tylko w sytuacji, gdy wziąłeś kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Z tego wynikają następujące konsekwencje:

 • Z rządowego wsparcia są wykluczone osoby, które sfinansowały kredytem hipotecznym zakup mieszkania, przeznaczonego na wynajem (mają już inny lokal na własność).
 • Odroczenie spłaty rat może objąć tylko jeden kredyt hipoteczny. Wynika to z tego, że wyłącznie jedno zobowiązanie może pokrywać własne potrzeby mieszkaniowe kredytobiorcy. Jeśli masz dwa kredyty, wakacje kredytowe mogą dotyczyć tylko rat jednego z nich.
 • Ustawowe wakacje kredytowe są dostępne również, jeśli kredyt wziąłeś na zakup działki budowlanej lub budowę domu. Tutaj także warunkiem jest to, że nieruchomość, która powstanie ma zaspokoić twoje własne potrzeby mieszkaniowe.

Ostatnim obostrzeniem jest kwestia formalna, czyli to, że umowa o kredyt hipoteczny w złotych musi być zawarta przed 1 lipca 2022 roku, a zakończenie okresu kredytowania musi przypadać co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Co istotne, nie jest brane pod uwagę żadne kryterium dochodowe, czyli z wakacji kredytowych 2023 skorzysta każdy bez względu na zarobki czy stan posiadania.

Kiedy możesz skorzystać z wakacji kredytowych?

W 2023 r. można zawiesić spłatę kredytu łącznie na cztery miesiące. Po jednej racie z każdego kwartału, czyli:

 • 1 rata w I kwartale (styczeń-marzec 2023 r.),
 • 1 rata w II kwartale (kwiecień-czerwiec 2023 r.),
 • 1 rata w III kwartale (lipiec-wrzesień 2023 r.),
 • 1 rata w IV kwartale (październik-grudzień 2023 r.).

Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Przedłuża się on więc o te miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona. 

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Wiesz już, czym jest rządowe wsparcie dla kredytobiorców oraz kto może z niego skorzystać. Pora sprawdzić, jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe.

Możesz to zrobić w swoim banku na dwa sposoby:

 • w oddziale,
 • przez bankowość elektroniczną.

Bank potwierdzi przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Brak przesłania potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia.

Jeśli korzystasz z wakacji kredytowych to warto też rozważyć przeznaczenie środków z zawieszonej raty na wcześniejszą spłatę kredytu. Dzięki temu możesz zmniejszyć wysokość przyszłych rat lub skrócić okres całego kredytowania.

Popularne wpisy na blogu:

Jak uniezależnić się finansowo od rodziców i zadbać o swoje finanse?
Ubezpieczenie kredytu gotówkowego. Czy warto?
Kiedy warto wziąć pożyczkę gotówkową bez zaświadczeń?
Jak wziąć kredyt samochodowy online? Poradnik
Przelewy krajowe – jak długo idą i jak wykonywać je bezpiecznie?
Zdolność kredytowa – jak ją sprawdzić i poprawić?
Kredyt na umowie zlecenie. Na co można liczyć?
Kredyt 0% – na czym polega i na co trzeba uważać? Wyjaśniamy
Gdzie warto trzymać oszczędności w czasach wysokiej inflacji?
Finanse pod ręką. Jak zacząć korzystać z bankowości elektronicznej?

19.03.2024 | VeloBank | 6 minut czytania
Refinansowanie kredytu to proces, który czasami może się okazać bardzo korzystny dla kredytobiorcy. Jeśli twoja sytuacja finansowa się zmieniła lub na rynku pojawiły się nowe atrakcyjne oferty, kredyt refinansowy może przynieść spore oszczędności. Na czym to polega i kto może skorzystać z takiej opcji?

Najnowsze wpisy