Ustawowe wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe czyli jak zawiesić spłatę kredytu hipotecznego?

 

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w ramach ustawy z 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom możesz złożyć od 29 lipca.

 Jakie są warunki zawieszenia spłaty kredytu

Będziesz mógł złożyć wniosek o zawieszenie spłaty tylko jednego kredytu hipotecznego, jeżeli:

 • masz kredyt hipoteczny w walucie PLN,
 • kredyt zaciągnąłeś w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • jesteś osobą fizyczną i zawarłeś umowę kredytu hipotecznego w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • zawarłeś umowę kredytową przed 1 lipca 2022 r.,
 • Twoja umowa kończy się po 1 stycznia 2023 r.

Postaraj się, aby wniosek złożyć przed terminem płatności raty jednak nie później niż w dniu jej płatności.

 

Kiedy i na jak długo możesz zawiesić spłatę kredytu

Spłatę kredytu możesz zawiesić:

 • od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku – w wymiarze maksymalnie 2 miesięcy
 • od 1 października do 31 grudnia 2022 roku – w wymiarze maksymalnie 2 miesięcy,
 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku – w wymiarze 1 miesiąca w każdym kwartale.

Od 16 września udostępniamy możliwość składania wniosków o wakacje kredytowe na wszystkie dostępne okresy również w bankowości internetowej i oddziale.

 

W jaki sposób możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu

Jeżeli chcesz szybko złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu to złóż wniosek przez swoją bankowość internetową.

Zadbaj o to, żeby mieć możliwość złożenia wniosku przez bankowość internetową i już dziś  sprawdź czy masz  dostęp do bankowości internetowej lub czy Twoje dostępy są aktualne. Unikniesz w ten sposób kolejek w placówkach oraz ułatwisz sobie proces składania wniosku o zawieszenie spłaty kredytu teraz i w przyszłości.

Informacje o bankowości internetowej oraz o tym jak możesz odzyskać dostęp znajdziesz na stronie:
https://www.velobank.pl/klienci-indywidualni/bankowosc-elektroniczna/bankowosc-internetowa.html

Bankowość internetową możesz także założyć przez infolinię banku

 • Jeśli Twój numer telefonu i adres mejlowy, który posiadamy są aktualne zadzwoń na infolinię[1] żeby założyć bankowość internetową.
 • Jeśli Twoje dane kontaktowe w banku nie są aktualne, możesz je zaktualizować w placówce, gdzie również masz możliwość uzyskania dostępu do bankowości internetowej.   

[1] koszt połączenia wg taryfy operatora

 

Zobacz jak prosto złożyć wniosek w bankowości internetowej

Zobacz jak prosto złożyć wniosek w bankowości internetowej

1
Składasz wniosek

Zaloguj się do bankowości internetowej w zakładce „Oferta i wnioski” – Obsługa – kredyty hipoteczne – Ustawowe wakacje kredytowe – Złóż wniosek.

2
Zapoznajesz się z informacjami (umieściliśmy tam ważne informacje dla Ciebie)

We wniosku wybierzesz kredyt, dla którego chcesz zawiesić spłatę, okres zawieszenia.

3
Otrzymasz podsumowanie złożonej dyspozycji

Koniecznie zapoznaj się z warunkami zawieszenia. Oznacz checkboxa, że wniosek dotyczy umowy kredytu hipotecznego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

4
Zatwierdzasz wniosek

Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie.

Wniosek możesz również złożyć w oddziale/ placówce franczyzowej.

 Co jeszcze ważnego powinieneś wiedzieć

 1. Nie pobieramy opłaty za wniosek
 2. W okresie zawieszenia naliczamy tylko opłaty związane z ubezpieczeniem
 3. Okresu zawieszenia spłaty nie wliczamy do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie kredytu przedłużamy o okres zawieszenia spłaty kredytu
 4. Wniosek może podpisać tylko jeden kredytobiorca

Pytania – lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących wakacji kredytowych - zawieszenie spłaty kredytu

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych – zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego?

Z zawieszenia w spłacie kredytu hipotecznego będą mogli skorzystać klienci, którzy:

 1. posiadają kredyt zabezpieczony hipoteką w walucie PLN,
 2. zawarli umowę kredytu hipotecznego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 3. są osobami fizycznymi, które zawarły umowę kredytu hipotecznego w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. zawarli umowę kredytową przed 1 lipca 2022 r., a termin zakończenia okresu kredytowania określony w umowie kredytu przypada po dniu 1 stycznia 2023 r.
 5. kredyt zabezpieczony jest hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną lub został udzielony na cel mieszkaniowy, przez który rozumiemy:
  • nabycie lub utrzymanie (wykończenie/remont/budowa) prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy,
  • nabycie lub utrzymanie (wykończenie/remont/budowa) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • nabycie lub utrzymanie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części,
  • nabycie lub utrzymanie (wykończenie/remont/budowa) udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.

Ile rat kredytowych mogę zawiesić?

Możesz zawiesić maksymalnie 8 rat kredytowych w następujących okresach:

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – 1 lub 2 raty;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – 1 lub 2 raty;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – 1 rata w każdym kwartale

Czy będziemy wysyłać sms z potwierdzeniem wysokości składki ubezpieczeniowej w trakcie trwania wakacji kredytowych?

Tak, w okresie zawieszenia spłaty kredytu otrzymasz smsa z informacją o wysokości składki ubezpieczeniowej.

Od kiedy mogę składać wnioski o zawieszenie spłaty kredytu?

Pierwszy wniosek o zawieszenie spłaty kredytu będzie można złożyć 29 lipca 2022 r. i będzie on dotyczył zawieszenia spłaty kredytu w III kwartale.
Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu na  wszystkie pozostałe okresy będziesz mógł złożyć od 16 września 2022 r. Pamiętaj: Nie musisz składać od razu wniosku na wszystkie przyszłe okresy, jeśli nie jesteś pewny jakie okresy zawieszenia wybrać. Możesz we wniosku wskazać tylko najbliższy okres, a o zawieszenie spłaty w kolejnych okresach zawnioskować później.

Czy mogę wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu na kilka okresów w jednym wniosku?

Tak, wniosek możesz złożyć na wszystkie dostępne okresy  wynikające z Ustawy lub tylko na niektóre z nich – według własnego wyboru.

Jeśli nie jesteś pewny jakie okresy zawieszenia wybrać, możesz we wniosku wskazać tylko najbliższy okres, a  o zawieszenie spłaty w kolejnych okresach zawnioskować później.

Jakie są zasady realizacji otrzymanych wniosków?

Wnioski, które otrzymamy danego dnia roboczego do godziny 16.30 zrealizujemy w tym samym dniu.
Wnioski, które zostaną złożone po godzinie 16:30 lub w dni wolne od pracy (weekendy, święta państwowe) zrealizujemy najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Jak mogę złożyć wniosek o zawieszenie w spłacie kredytu?

Wniosek o zawieszenie spłaty możesz złożyć za pośrednictwem bankowości internetowej.

Jeżeli nie posiadasz bankowości internetowej zachęcamy do jej założenia. Informacje o bankowości internetowej oraz o tym jak możesz odzyskać utracony dostęp znajdziesz na stronie:
https://www.getinbank.pl/klienci-indywidualni/bankowosc-elektroniczna/bankowosc-internetowa.html.

Bankowość internetową możesz także założyć przez naszą infolinię.

Jeśli Twój numer telefonu i adres mejlowy, który posiadamy są aktualne zadzwoń na infolinię nr tel. +48 664 919 797( koszt połączenia wg taryfy operatora).

Jeśli Twoje dane kontaktowe w banku nie są aktualne, możesz je zaktualizować w placówce, gdzie również masz możliwość uzyskania dostępu do bankowości internetowej.

Jeżeli nie posiadasz bankowości internetowej wniosek możesz złożyć w dowolnej placówce bankowej (własnej lub franczyzowej).  W placówce możesz też zawrzeć umowę Bankowości Elektronicznej, co ułatwi składanie kolejnych wniosków o wakacje kredytowe.  

Czy wszyscy kredytobiorcy muszą złożyć i podpisać wniosek o zawieszenie w spłacie kredytu hipotecznego?

Wystarczające jest złożenie i podpisanie wniosku przez jednego kredytobiorcę. W przypadku wypełnienia wniosku przez wszystkich kredytobiorców podpisy składają wszyscy.

Do kiedy najpóźniej mogę złożyć wniosek o zawieszenie płatności raty na dany miesiąc?

Postaraj się, aby wniosek złożyć przed terminem płatności raty, jednak nie później niż w dniu jej wymagalności.

Czy muszę zapłacić ratę, której termin spłaty przypada w dniu złożenia wniosku?

Nie, postaraj się jednak, aby wniosek złożyć przed terminem płatności raty, jednak nie później niż w dniu jej płatności.

Czy mogę wnioskować o zawieszenie płatności raty, której upłynął termin wymagalności (np. w październiku 2022 r. złożyć wniosek o zawieszenie spłaty raty w sierpniu 2022 r.)?

Nie. Zawieszenie spłaty dotyczy wyłącznie rat, których wymagalność ma dopiero nadejść Nie może dotyczyć rat, których wymagalność nastąpiła przed złożeniem wniosku.

Mam dwa kredyty hipoteczne. Czy mogę skorzystać na dwóch kredytach z zawieszenia w spłacie kredytu?

Możesz zawiesić płatność rat tylko w przypadku jednego kredytu hipotecznego, który zawarłeś w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie, że wniosek został zrealizowany?

Potwierdzenie realizacji Twoje wniosku o zawieszenie spłaty kredytu wyślemy na zarejestrowany w systemach w banku Twój adres mejlowy. Jeżeli nie mamy Twojego mejla, to potwierdzenie wyślemy pocztą na Twój adres korespondencyjny.

Jeżeli umowę kredytu zawarliśmy z więcej niż jednym kredytobiorcą - potwierdzenie zawieszenia spłaty kredytu wyślemy do kredytobiorców w taki sam sposób, w jaki wysyłamy harmonogramy spłat do umowy. Dodatkowo do kredytobiorców wyślemy SMS-a lub mejla (jeśli nie posiadamy numeru telefonu) z informacją że potwierdzenie realizacji wniosku wyślemy w sposób przewidziany w umowie kredytu.

Potwierdzenie wyślemy do 21 dni od otrzymania wniosku.

W jaki sposób otrzymam nowy harmonogram spłat po zakończeniu okresu zawieszenia spłaty?

Nowy harmonogram spłat wyślemy po zakończeniu okresu zawieszenia spłaty kredytu na zarejestrowany w banku adres mejlowy przypisany do umowy kredytu. Jeżeli nie mamy takiego mejla, - wyślemy na adres korespondencyjny przypisany do tej umowy.

Czy informacja o tym, że skorzystałem z wakacji kredytowych będzie widoczna w BIK?

Tak. W celu aktualizacji informacji o zobowiązaniu przekażemy do BIK informację o tym, że skorzystałeś z zawieszenia w spłacie kredytu. Taka informacja nie jest traktowana jako zaległość w spłacie kredytu.

Jakie składam oświadczenia na wniosku?

Na wniosku składasz następujące oświadczenie:
„Oświadczam, że wniosek dotyczy umowy kredytu hipotecznego, który zawarłem w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w tym zakresie”

Oświadczenie to składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej.  

Czy wakacje kredytowe należy traktować, jako restrukturyzację?

Nie. Udzielenie wakacji nie jest restrukturyzacją. Restrukturyzacja dotyczy sytuacji, w której dochodzi do pogorszenia sytuacji finansowej lub gospodarczej kredytobiorcy.

Czy do wprowadzenia wakacji kredytowych muszę podpisać aneks do umowy?

Nie ma obowiązku podpisania aneksu. Zawiesimy spłatę kredytu, jeżeli złożysz poprawnie wypełniony wniosek o zawieszenie i spełniasz warunki przewidziane w ustawie z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Czy bank w okresie zawieszenia może pobierać opłaty z tytułu ubezpieczenia?

Zgodnie z art. 73 ust. 8 „W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 7, konsument nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową”. Zatem jeśli z postanowień umowy wynika, że składki na ww. ubezpieczenia (niezależnie od formy ich pobierania), są powiązane z umową kredytu, to bank może je pobierać.

Czy w trakcie korzystania z FWK, mogą mi zostać być przyznane wakacje kredytowe? I czy wakacje kredytowe można mi przyznać w trakcie korzystania z FWK?

Jeśli korzystasz z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) w trakcie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego, nadal będziesz otrzymywał dopłaty z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Zaliczymy je na poczet zobowiązań, które będą wynikały z Twojej umowy kredytu po zakończeniu okresu wakacji kredytowych.

Jeśli zawnioskujesz o FWK w trakcie zawieszenia spłaty kredytu, dopłaty z BGK możesz otrzymać po zawieszeniu spłaty kredytu.

Czy w trakcie restrukturyzacji mogę skorzystać z wakacji kredytowych?

Tak, jeżeli jesteś w trakcie restrukturyzacji możesz skorzystać z wakacji kredytowych.
Po zakończeniu zawieszenia spłaty będziemy kontynuować restrukturyzację z wydłużeniem jej okresu o okres zawieszenia spłaty kredytu.

Czy, aby skorzystać z wakacji kredytowych powinienem dostarczyć do banku dodatkowe dokumenty?

Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy, że złożysz wniosek i będziesz spełniał pozostałe warunki przewidziane w ustawie z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Czy w trakcie zawieszenia spłaty kredytu mogę nadpłacić lub całkowicie spłacić kredyt?

Tak, w okresie zawieszenia spłaty (wakacji kredytowych) możesz nadpłacić lub całkowicie spłacić kredyt na zasadach, które wynikają z umowy kredytu.

Co z zaległościami, które mam obecnie?

W okresie zawieszenia spłaty nie będziemy prowadzić działań windykacyjnych. Zaległości na kredycie jednak w dalszym ciągu istnieją i powinieneś je spłacić jak najszybciej.

Czy wakacje kredytowe przedłużają okres spłaty kredytu? Co z odsetkami?

Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż składki ubezpieczeniowe. Zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty kredytu nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu. Nie wymaga też jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.

Czy mogę skorzystać z zawieszenia w spłacie kredytu, jeżeli posiadam kredyt z okresowo stałym oprocentowaniem?

Tak.

Co się dzieje z zawieszonymi ratami?

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego nie oznacza, że raty te zostaną umorzone. Okres spłaty kredytu hipotecznego wydłużymy o okres zawieszenia.  Płatność zawieszonych rat jest przesunięta w czasie. Wydłużenie okresu spłaty kredytu może mieć wpływ na wysokość rat w przyszłości. Czyli mogą one wzrosnąć lub mogą się zmniejszyć, jeśli wzrośnie lub spadnie wartość wskaźnika w oparciu, o który ustalane jest oprocentowanie kredytu.