Minimalne wymagania systemowe? Jakie wymogi techniczne muszę spełnić, aby swobodnie korzystać z nowej bankowości?

Nasza bankowość jest wspierana przez wersje przeglądarek od wersji:

  • Chrome - 78
  • Safari - 13
  • Edge - 79
  • Firefox - 71
  • Opera – 65

Czy odpowiedź była pomocna?