Gdzie zmienić hasło do Bankowości Internetowej?

Aby zmienić hasło do Bankowości Internetowej, po zalogowaniu się wybierz Ustawienia (w prawym górnym rogu), a następnie naciśnij kafel Zmiana hasła.

System wyświetli pola do wprowadzenia nowego hasła.

Nowe hasło powinno składać się z co najmniej 10, a maksymalnie 20 znaków. Hasło musi zawierać przynajmniej jedną wielką i jedną małą literę oraz jedną cyfrę.

Poznaj wymogi bezpiecznego hasła tutaj .

Po dwukrotnym wprowadzeniu nowego hasła oraz wyboru sposobu jego wprowadzania, wystarczy zatwierdzić dyspozycję kodem autoryzacyjnym.

Sprawdź tutaj, w jaki sposób wpisywać hasło maskowane.

Czy odpowiedź była pomocna?