Gdzie zmienić hasło do bankowości internetowej?

Aby zmienić hasło do bankowości internetowej, po zalogowaniu wybierz Ustawienia (w prawym górnym rogu), a następnie wybierz sekcję Hasła i bezpieczeństwo → Dostępne ustawienia, naciśnij kafel zmień Hasło do bankowości internetowej

System wyświetli pola do wpisania Twojego dotychczasowego hasła. Następnie wprowadź nowe hasło.

Nowe hasło powinno składać się z co najmniej 10, a maksymalnie 20 znaków. Hasło musi zawierać przynajmniej jedną wielką i jedną małą literę oraz jedną cyfrę. Nie może zawierać polskich znaków, spacji oraz znaków specjalnych & < ' " i innych niestandardowych znaków.

Po dwukrotnym wprowadzeniu nowego hasła oraz wyborze sposobu jego wprowadzania, wystarczy zatwierdzić dyspozycję kodem autoryzacyjnym.

Sprawdź tutaj, w jaki sposób wpisywać hasło maskowane.

Czy odpowiedź była pomocna?