System prosi o wprowadzenie większej ilości znaków niż ma moje hasło

System nigdy nie poprosi o wprowadzenie większej ilości znaków niż posiada Twoje hasło. Przy wprowadzaniu hasła maskowanego widzisz standardowo 20 okienek. Jeśli jednak ostatnie aktywne pole (koloru białego) wykracza poza długość Twojego hasła, należy sprawdzić:

  • czy wprowadzasz prawidłowy login,
  • czy przed loginem lub po loginie nie została wstawiona spacja lub kropka - system odczytuje je jako dodatkowe znaki. Z tego powodu zalecamy wpisywanie loginu ręcznie,
  • czy hasło, którym próbujesz się logować, jest na pewno poprawne. Możliwe, że po raz kolejny próbujesz zalogować się hasłem z SMS-a, które służy tylko do jednokrotnego logowania. Pamiętaj, że po pierwszym zalogowaniu system wymusza zmianę hasła na własne.

Czy odpowiedź była pomocna?