Jak zmienić login do Bankowości Internetowej?

Loginu nie można zmienić, lecz masz możliwość ustanowienia dodatkowego loginu własnego, tzw. aliasu. Gdy go ustanowisz, będziesz posiadać dwa loginy do Bankowości Internetowej, które możesz stosować zamiennie:

  • login cyfrowy nadany przez Bank podczas zakładania konta
  • login własny, tzw. alias, który ustalasz samodzielnie.

Aby ustanowić swój alias należy po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej wybrać opcję Ustawienia (w prawym górnym rogu), a następnie nacisnąć kafel Własny login.

Twój własny login powinien zawierać od 7 do 25 znaków. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby zawierał wielkie litery i małe litery oraz cyfry i znaki specjalne.

Dyspozycja ustanowienia własnego loginu wymaga potwierdzenia kodem autoryzacyjnym, który zostanie wysłany na Twój telefon komórkowy.

Czy odpowiedź była pomocna?