Bezpieczeństwo logowania

Podczas codziennego korzystania z bankowości internetowej zwróć uwagę na kilka elementów, dzięki którym będziesz mieć pewność, że logujesz się do bankowości internetowej VeloBanku.

  1. Zawsze korzystaj z przycisku „Zaloguj” na stronie głównej naszego banku. https://www.velobank.pl. Nigdy do logowania się do Banku nie używaj linków przesyłanych w wiadomościach e-mail lub poprzez komunikatory internetowe.

  2. Za bezpieczeństwo połączenia odpowiada protokół https. Sprawdź, czy adres na stronie logowania zaczyna się właśnie od tego ciągu znaków.

  3. Sprawdź, czy w oknie przeglądarki widoczny jest symbol kłódki, który gwarantuje szyfrowanie połączenia specjalnym, bezpiecznym protokołem SSL/TLS. W zależności od przeglądarki kłódka może znajdować się w pasku adresu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu.

  4. Kliknięcie w kłódkę wyświetli rozszerzone informacje dotyczące certyfikatu. Tu możesz zweryfikować bezpieczeństwo połączenia z witryną. Sprawdź, czy certyfikat został wydany dla VeloBank S.A.

  5. Nie udostępniaj swoich danych logowania – loginu, hasła czy kodów autoryzacyjnych innym osobom. Pamiętaj, że nasi pracownicy nigdy nie proszą Cię o podanie loginu i hasła do bankowości internetowej.

  6. Sprawdzaj informacje dotyczące prób logowania. Po zalogowaniu się do bankowości internetowej w sekcji Ustawienia, Kanały dostępu, Internet – Próby logowania prezentowane są ostatnie prawidłowe i nieudane logowanie: IP z jakiego nawiązano połączenie oraz data i godzina. Jeżeli dostrzeżesz nieprawidłowości skontaktuj się z naszą Infolinią (pod numerem +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01) lub dowolnym oddziałem.

  7. Czytaj uważnie treść otrzymywanych SMSów autoryzacyjnych. Zwróć szczególną uwagę na to, czy zgadza się numer rachunku, kwota oraz typ transakcji.

Jeżeli podczas logowania się do Bankowości cokolwiek wzbudzi w Tobie podejrzenia, przerwij logowanie i niezwłocznie skontaktuj się z naszą Infolinią (pod numerem +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01) lub z dowolnym oddziałem.