W jaki sposób wpisywać hasło maskowane?

Proces logowania do Bankowości Internetowej wymaga wprowadzenia loginu oraz hasła. Jeśli w kroku drugim (wprowadzenie hasła) pojawia się 20 ponumerowanych okienek, oznacza to, że system prosi o wprowadzenie hasła maskowanego, czyli tylko wybranych znaków z hasła. Okienka jaśniejsze to pola aktywne, w które należy wpisać znaki odpowiadające kolejnym elementom Twojego hasła.

Przykład:

Jeśli Twoim hasłem jest: Aa1Bb2Cc3Dd4Ee

a białymi okienkami są pola z numerami 1, 3,7, 8, 12 i 13, to znaczy, że powinieneś wprowadzić następujące znaki.

A ● 1● ● ● Cc ● ● ● 4E ●

Znak ● oznacza zaciemnione nieaktywne pole hasła, w które nic nie możesz wprowadzić.

Po wprowadzeniu wszystkich wskazanych przez system znaków hasła kliknij Zaloguj się.

Jeśli zamiast hasła maskowanego wolisz logować się do Bankowości Internetowej wpisując całe hasło, możesz wybrać taką opcję w Ustawieniach.

Po zalogowaniu, wybierz Ustawienia (w prawym górnym rogu), a następnie naciśnij kafel Zmiana maskowania hasła.
Maskowanie hasła to wprowadzanie wybranych elementów z hasła. Aby wyłączyć tę opcję i aktywować funkcję wpisywania całego hasła, wystarczy przesunąć suwak na opcję Wyłączone, a następnie zatwierdzić operację kodem autoryzacyjnym.

 

Czy odpowiedź była pomocna?