W jaki sposób wpisywać hasło maskowane?

Proces logowania do bankowości internetowej wymaga wprowadzenia loginu oraz hasła. Jeśli w kroku drugim (wprowadzenie hasła) zobaczysz 20 ponumerowanych okienek, oznacza to, że system prosi o wprowadzenie hasła maskowanego. Wówczas należy wprowadzić tylko wybrane znaki z hasła. Okienka jaśniejsze to pola aktywne, w które należy wpisać znaki, które odpowiadają kolejnym elementom Twojego hasła.

Przykład:

Jeśli Twoim hasłem jest: Aa1Bb2Cc3Dd4Ee

a białymi okienkami są pola z numerami 1, 3, 7, 8, 12 i 13, to znaczy, że powinieneś wprowadzić następujące znaki.

A ● 1● ● ● Cc ● ● ● 4E ●

Znak ● oznacza zaciemnione nieaktywne pole hasła, w które nic nie możesz wprowadzić.

Po wprowadzeniu wszystkich wskazanych przez system znaków hasła kliknij Zaloguj się.

Jeśli zamiast hasła maskowanego wolisz logować się do bankowości internetowej wpisując całe hasło, możesz wybrać taką opcję w Ustawieniach.

Po zalogowaniu, wybierz Ustawienia (w prawym górnym rogu), a następnie sekcja Hasła i bezpieczeństwoDostępne ustawienia i  opcję Maskowanie hasła.

Aby wyłączyć tę opcję i aktywować funkcję wpisywania całego hasła, wystarczy przesunąć suwak na opcję Wyłączone, a następnie zatwierdzić operację mobilną autoryzacją lub SMS-em.

Pamiętaj jednak, że maskowanie hasła zwiększa bezpieczeństwo logowania do bankowości internetowej. Wprowadzasz wybrane znaki swojego hasła we wskazanych polach. Przy każdym logowaniu prosimy Cię o wpisanie losowo wybranych znaków.

 

Czy odpowiedź była pomocna?