WIBOR i LIBOR – co to jest i dla kogo ma największe znaczenie?

WIBOR i LIBOR – co to jest i dla kogo ma największe znaczenie?

Wysokość podstawowych stóp procentowych NBP ma tylko pośredni wpływ na oprocentowanie kredytów i lokat bankowych. Zarówno dla osób wpłacających do banku swoje oszczędności, jak i dla kredytobiorców większe znaczenie ma WIBOR. Pewnie słyszałeś o nim w telewizji lub czytałeś w prasie lub internecie. Warto żebyś poznał go dokładniej i dowiedział się, w jaki sposób wpływa na stan Twojego portfela.

Starając się wyjaśnić w prostych słowach co to jest WIBOR, można powiedzieć, że jest to koszt, po jakim banki są skłonne pożyczać pieniądze między sobą, zatem jest to wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym. Wynagrodzenie, jakie płaci bank-pożyczkobiorca swojemu pożyczkodawcy jest równe stawce WIBOR. Stawka WIBOR jest obliczana na podstawie deklaracji złożonych przez przedstawicieli wyodrębnionej grupy banków, będących uczestnikami Fixingu stawki referencyjnej WIBOR i LIBOR. Po odrzuceniu najniższych i najwyższych ofert obliczane jest średnie oprocentowanie w skali roku, po którym banki są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom.

Wpływ na wysokość stawki WIBOR mają między innymi decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczące wysokości stóp procentowych.

Najpopularniejsze rodzaje stawki WIBOR:

WIBOR ON – kredyt od dzisiaj na jeden dzień

WIBOR 1W – kredyt na 1 tydzień

WIBOR 1M – kredyt na 1 miesiąc

WIBOR 3M – kredyt na 3 miesiące

WIBOR 6M – kredyt na 6 miesięcy

WIBOR 1Y – kredyt na 1 rok

Obecnie zdecydowana większość kredytów hipotecznych ma oprocentowanie zmienne, którego bazą są WIBOR i marża banku. Stawka bazowa jest zmienna i aktualizowana co kwartał w przypadku WIBORU 3M lub co pół roku w przypadku WIBORU 6M. Do niej doliczana jest stała marża, której wysokość określa się w umowie z bankiem. Oznacza to, że regularnie będziesz otrzymywał z banku informację o wysokości oprocentowania, które będzie obowiązywało w kolejnym okresie.

Przykład

WIBOR 3M z 30.10.2016: 1,71%

Marża banku: 2,5%

Oprocentowanie kredytu, które będzie obowiązywać w IV kwartale 2016 roku: 1,71% +2,5% = 4,21%

W pierwszym kwartale 2017 roku oprocentowanie takiego kredytu może się zmniejszyć lub wzrosnąć w zależności od tego, jakim zmianom ulegnie wskaźnik WIBOR.

Wysokość oprocentowania kredytów gotówkowych bank również kalkuluje w oparciu o stawkę WIBOR, jednak Ty spotkasz się raczej z oprocentowaniem stałym, którego wysokość będziesz miał podaną w umowie kredytowej. Oprocentowanie takie nie będzie się zmieniać w okresie spłaty. Z jednej strony to dobrze, bo masz gwarancję, że Twoja rata nie wzrośnie. Z drugiej strony, jeśli zaciągniesz taki kredyt na dłuższy czas, a w międzyczasie stopy procentowe spadną, to jedynym sposobem na obniżenie oprocentowania może się okazać zrefinansowanie kredytu.

W przypadku kredytów w złotych stawką bazową jest WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). W przypadku innych walut stosowany jest jego odpowiednik, czyli LIBOR (London Interbank Offered Rate), a w przypadku depozytów i kredytów w strefie euro mamy do czynienia ze stawką EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate).

LIBOR 3M CHF jest doskonale znany osobom spłacającym kredyty we frankach szwajcarskich. Obok kursu tej waluty jest on jednym z czynników decydujących o wysokości raty. Dzięki temu, że od blisko dwóch lat ma on ujemną wartość oprocentowanie wielu kredytów walutowych jest bliskie 0%.

WIBOR będzie dla Ciebie istotny również w przypadku, gdy będziesz chciał założyć w banku lokatę. Sytuacja jest podobna jak w przypadku kredytów. Możesz skorzystać z depozytu o stałym oprocentowaniu. Wtedy wiesz, że nie zmieni się ono w czasie trwania lokaty i już na samym początku możesz obliczyć ile zarobisz.

To obecnie najpopularniejsze rozwiązanie, ale zdarzają się również lokaty o zmiennym oprocentowaniu. Jeśli zakładasz lokatę na długi okres i spodziewasz się, że w tym czasie RPP zdecyduje o podwyżce stóp procentowych, to lokata o zmiennym oprocentowaniu może Ci się opłacać. Wzrost poziomu stóp procentowych powoduje wzrost wartości stawki WIBOR i dzięki temu wzrośnie oprocentowanie Twojej lokaty.

Przykład

Bank oferuje lokatę na 12 miesięcy z oprocentowaniem w wysokości WIBOR + 0,25 punktu procentowego. Oprocentowanie aktualizowane jest pierwszego dnia każdego miesiąca w oparciu o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedniego. 30.09.2016 roku WIBOR 1M wynosił 1,65%. Oprocentowanie lokaty, które będzie obowiązywać w październiku, to 1,65% + 0,25% = 1,9%.

Niestety, jeśli skorzystasz z takiego rozwiązania, a stopy procentowe zostaną obniżone, to Twoja lokata będzie w kolejnych miesiącach niżej oprocentowana niż na początku.

WIBOR nie jest wskaźnikiem, którego wysokość powinieneś regularnie śledzić, ale jeśli planujesz wziąć kredyt lub założyć lokatę, to warto żebyś sprawdził jego wysokość i upewnił się jakie są prognozy na kolejne miesiące.

29.12.2021 | VeloBank | 5 minut czytania
Wielu Polaków nie ma nawyku planowania comiesięcznych kosztów. Do kwestii wydatków nie warto jednak podchodzić bezrefleksyjnie, ponieważ taki sposób postępowania może prowadzić do nawarstwiania się problemów finansowych. Jeżeli chcesz świadomie zarządzać swoim budżetem, musisz poznać najważniejsze zasady kontrolowania swoich wydatków.