Co to jest RRSO?

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528), to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. RRSO oprócz oprocentowania uwzględnia także pozostałe koszty kredytu np. prowizje, opłaty, koszty usług dodatkowych niezbędnych do uzyskania kredytu.

Czy odpowiedź była pomocna?