Co mam zrobić w momencie nadpłacenia kredytu?

W sytuacji, gdy wpłacisz środki w kwocie przewyższającej wymagane aktualne zobowiązanie wynikające z umowy Twojego kredytu, nadwyżka jest księgowana na jego rachunku. Kwota ta pozostaje do Twojej dyspozycji i w dowolnym momencie możesz zadecydować o jej przeznaczeniu.

 

Na Infolinii pod numerem telefonu +48 664 919 797 lub w Placówce Banku możesz złożyć dyspozycję, która spowoduje:

 

  • zmniejszenie raty kredytu lub
  • skrócenie okresu kredytowania.

Istnieje również możliwość pominięcia kolejnych rat. W tym przypadku pamiętaj, aby kwota pominiętych rat nie przekroczyła kwoty nadpłaty.

Czy odpowiedź była pomocna?