Czy ubezpieczenie do kredytu jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie do kredytu nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak w umowie kredytu była wskazana jako sposób zabezpieczenia cesja praw z ubezpieczenia, to przy rezygnacji z niego Bank może wymagać od ciebie przedstawienia innego zabezpieczenia kredytu. Akceptowalne przez Bank alternatywne formy zabezpieczenia:

  • własne ubezpieczenie zakupione na rynku,
  • poręczenie cywilne osób trzecich.

Pamiętaj, że składając dyspozycję rezygnacji z ubezpieczenia do kredytu nie ma możliwości powrotu do poprzedniej formy ubezpieczenia. Jest to proces nieodwracalny.

Czy odpowiedź była pomocna?