Kiedy i na jak długo dane trafiają do BIK-u?

Do Biura Informacji Kredytowej przekazywane są dane związane z obsługą kredytów zarówno pozytywną, jak i negatywną. Jeśli zobowiązanie było spłacane terminowo, dane przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania, aż do całkowitej spłaty kredytu. Jeśli chcesz, aby Twoja pozytywna historia była widoczna w BIK po tym okresie, możesz wyrazić na to zgodę i dzięki temu dane będą mogły być wykorzystywane w sytuacji ubiegania się przez Ciebie o kolejny kredyt. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany we wspomnianej wyżej zgodzie.

Ponadto Twoje dane mogą być przetwarzane również bez wyrażonej zgody przez okres 5-letni, jednakże tylko i wyłącznie, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 

 

  • nie regulowałeś zobowiązań lub dopuściłeś się zwłoki powyżej 60 dni,
  • upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania Cię przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania Twoich danych bez wyrażonej zgody.

Dodatkowo, na mocy ustawy Prawo Bankowe, dane dotyczące wszystkich twoich zobowiązań mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez Banki metod statystycznych. Oznacza to, że informacja o wygasłych zobowiązaniach nie jest udostępniania Bankom w celu oceny zdolności kredytowej. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga Twojej zgody.

Czy odpowiedź była pomocna?