Jaka jest różnica między kredytem gotówkowym a kredytem konsumenckim?

Jaka jest różnica między kredytem gotówkowym a kredytem konsumenckim?

Często w publikacjach internetowych na temat przyznawania kredytów, można spotkać się z wymiennie stosowanymi terminami: kredyt gotówkowy i kredyt konsumencki. Tymczasem te dwa pojęcia nie są tożsame. W tym poradniku wyjaśniamy, jaka jest między nimi różnica.

Kredyt konsumencki – co to znaczy?

Pojęcie kredytu konsumenckiego i związanych z nim wymogów jest opisane w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Kredyt konsumencki to każdy kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Za umowę o kredyt uważa się każdą umowę w rozumieniu przepisów prawa bankowego, gdzie kredytobiorcą jest konsument (np.  umowa pożyczki, kredyt odnawialny, a nawet kredyt gotówkowy).

Maksymalna wysokość takiego kredytu jest również określona we wspomnianej ustawie – nie może to być wyższa kwota niż 255 550 zł (lub równowartość jej w walucie innej niż polska).

Wspomniana wyżej Ustawa o kredycie konsumenckim jest ważnym dokumentem, który polepsza sytuację kredytobiorców i reguluje kwestie, które były niedoprecyzowane w poprzedniej wersji ustawy. Dzięki nowym przepisom konsumenci mają więcej czasu na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny (kiedyś 10 dni, obecnie 14 dni). Co więcej, konsument nie ponosi też żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty. Podwyższona została również maksymalna kwota kredytu, wcześniej było to tylko 80 000 zł.

Dzięki nowelizacji ustawy, klienci banków uzyskali prawo do wszystkich  podstawowych informacji o kredycie, takich jak koszty pożyczki, całkowita kwota do spłaty, wysokość oprocentowania, wymagane zabezpieczenia, obowiązkowe ubezpieczenia. Na ich podstawie mogą podejmować bardziej  świadome decyzję odnośnie do zaciąganego zobowiązania.

Czym jest kredyt gotówkowy i kto go może dostać?

Definicja kredytu gotówkowego jest o wiele prostsza: to kredyt przyznawany w gotówce bezpośrednio do ręki lub na konto. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek. Można to zrobić albo bezpośrednio w oddziale banku, albo za pomocą formularza na jego stronie internetowej. Bank, po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów dostarczonych przez przyszłego kredytobiorcę (m.in. zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów), ocenia zdolność kredytową przyszłego kredytobiorcy i przyznaje mu kredyt lub odrzuca jego wniosek. Umowę można podpisać w oddziale lub korzystając z pośrednictwa firmy kurierskiej (a więc nawet nie trzeba wychodzić z domu).

Kredyt gotówkowy jest jednym z najpopularniejszych produktów bankowych i zawsze jest płatny. Oznacza to, że musimy bankowi zapłacić za pożyczenie nam gotówki. Ta opłata zawarta jest w formie prowizji lub oprocentowania, czyli marży banku i wskaźnika określonego przez NBP. Kredyty gotówkowe mogą być przyznawane osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym.

Podsumowanie: stosowanie pojęć kredyt konsumencki i kredyt gotówkowy nie powinno być stosowane zamiennie. Kredyt konsumencki jest przyznawany przez bank wyłącznie konsumentom, czyli osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jeżeli kredyt jest przyznawany w postaci gotówki, będzie on kredytem gotówkowym, i może być on oferowany zarówno osobom prywatnym, jak i firmom.

30.10.2023 | VeloBank | 4 minuty czytania
Jak oszczędzać pieniądze? Wbrew pozorom nie jest to takie proste. Zasada jest oczywiście wszystkim znana – wystarczy odkładać co jakiś czas nadwyżkę pieniędzy. Jak jednak przełożyć to na praktykę, szczególnie kiedy domowy budżet jest dość napięty? Poznaj najlepsze formy oszczędzania pieniędzy i zasady, które warto wdrożyć.

Najnowsze wpisy