Karty produktu - ubezpieczenia

Karty produktu przygotowane wg stanu prawnego na dzień 25.06.2018 r.

Karty produktu przygotowane wg stanu prawnego na dzień 25.06.2018 r.
    • Ubezpieczenia oferowane przez TUiR Allianz S.A.

Karta produktu dotycząca ubezpieczenia na wypadek utraty pracy Posiadaczy Kart kredytowych Getin Noble Bank S.A.

Karta produktu dotycząca ubezpieczenia NNW dla Posiadaczy ROR - oferowanie 8.10.2008 - 9.02.2009

Karta produktu dotycząca ubezpieczenia NNW dla Posiadaczy ROR - oferowanie 10.02.2009 - 9.05.2010

Karta produktu dotycząca ubezpieczenia NNW dla Posiadaczy ROR - oferowanie od 10.05.2010

Karta produktu dotycząca ubezpieczenia assistance dla Posiadaczy ROR - oferowanie 30.10.2008 - 23.02.2009

Karta produktu dotycząca ubezpieczenia assistance dla Posiadaczy ROR - oferowanie 24.02.2009 - 31.10.2009

Karta produktu dotycząca ubezpieczenia assistance dla Posiadaczy ROR - oferowanie 1.11.2009 - 30.04.2010

Karta produktu dotycząca ubezpieczenia assistance dla Posiadaczy ROR - oferowanie od 1.05.2010

Karta produktu dotycząca ubezpieczenia NNW dla Posiadaczy kart kredytowych

Karta produktu dotycząca ubezpieczenia na życie Posiadaczy kart kredytowych - oferowanie 27.10.2008 - 31.07.2009

Karta produktu dotycząca ubezpieczenia na życie Posiadaczy kart kredytowych - oferowanie od 1.08.2009

 

    • Ubezpieczenie oferowane przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Karta produktu dotycząca ubezpieczenia Pakiet Aktywni dla Klientów Getin Noble Bank

 

    • Ubezpieczenia oferowane przez STU Ergo Hestia S.A.

Karta produktu dotycząca ubezpieczenia nieruchomości HN

Karta produktu dotycząca ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej

 

    • Ubezpieczenie oferowane przez InterRisk

Karta produktu dotycząca ubezpieczenia od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy