Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej VeloBank S.A.

Wyniki za okres 9 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku

Sprawozdanie finansowe

Raport z przeglądu – Grupa Kapitałowa Velo Bank S.A.*

Raport z przeglądu – Velo Bank S.A.*

*Wyniki prac, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, mogą być publikowane i udostępniane przez Spółkę bez ograniczeń, przy czym PKF Consult nie odpowiada za posłużenie się wynikami prac przez osoby trzecie.

Wyniki za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2023 roku

Sprawozdanie finansowe

Raport z przeglądu – Grupa Kapitałowa Velo Bank S.A.*

Raport z przeglądu – Velo Bank S.A.*

*Wyniki prac, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, mogą być publikowane i udostępniane przez Spółkę bez ograniczeń, przy czym PKF Consult nie odpowiada za posłużenie się wynikami prac przez osoby trzecie.