Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej VeloBank S.A.

Wyniki finansowe za okres 15 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Jednostkowe sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z badania – Grupa Kapitałowa Velo Bank S.A.*

Sprawozdanie z badania – Velo Bank S.A.*

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

Ujawnienie dotyczące adekwatności kapitałowej

*Wyniki prac, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, mogą być publikowane i udostępniane przez Spółkę bez ograniczeń, przy czym PKF Consult nie odpowiada za posłużenie się wynikami prac przez osoby trzecie.

Wyniki za okres 12 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku

Sprawozdanie finansowe

Raport z przeglądu – Grupa Kapitałowa Velo Bank S.A.*

Raport z przeglądu – Velo Bank S.A.*

*Wyniki prac, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, mogą być publikowane i udostępniane przez Spółkę bez ograniczeń, przy czym PKF Consult nie odpowiada za posłużenie się wynikami prac przez osoby trzecie.

Wyniki za okres 9 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku

Sprawozdanie finansowe

Raport z przeglądu – Grupa Kapitałowa Velo Bank S.A.*

Raport z przeglądu – Velo Bank S.A.*

*Wyniki prac, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, mogą być publikowane i udostępniane przez Spółkę bez ograniczeń, przy czym PKF Consult nie odpowiada za posłużenie się wynikami prac przez osoby trzecie.

Wyniki za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2023 roku

Sprawozdanie finansowe

Raport z przeglądu – Grupa Kapitałowa Velo Bank S.A.*

Raport z przeglądu – Velo Bank S.A.*

*Wyniki prac, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, mogą być publikowane i udostępniane przez Spółkę bez ograniczeń, przy czym PKF Consult nie odpowiada za posłużenie się wynikami prac przez osoby trzecie.