Rodzinny kapitał opiekuńczy

KI - RKO 2022 banner

Rodzinny kapitał opiekuńczy
Złóż wniosek w bankowości internetowej

 

Możesz otrzymać do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie przysługuje Ci niezależnie od dochodu rodziny.

Zawnioskuj w bankowości internetowej w zakładce „Oferty/e-Urząd”.

Kogo dotyczy?

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje Ci na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, jeśli jesteś rodzicem dziecka i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je. Do świadczenia będą uprawnione także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Jakie wsparcie otrzymasz?

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie maksymalnie 12000 zł. Świadczenie przysługuje Ci na drugie i każde kolejne dziecko. Obejmuje dzieci w wieku od pierwszego dnia miesiąca, w którym ukończą 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca, w którym ukończą 35 miesięcy. 

Jako rodzic dziecka możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać 500 zł przez 24 miesiące, czy 1000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty kapitału możesz jeden raz zmienić swoją decyzję o wysokości miesięcznej kwoty świadczenia. 

Jeśli sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu zgodnie z orzeczeniem sądu) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc (250 zł albo 500 zł).

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie?

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO-R) możesz złożyć wyłącznie elektronicznie od 1.01.2022 r. - przez:

Jak złożyć wniosek?

Jeśli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to system informatyczny ZUS, za którego pośrednictwem możesz załatwiać sprawy w ZUS przez internet.

Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, urząd założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy. W Twoim profilu sprawdzisz informacje o swoim wniosku i rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Hasło otrzymasz w SMS z adresu „ZUS”.

Jak otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku?

Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość otrzymasz z adresu noreply@zus.pl.  

Kiedy złożyć wniosek?

Jako matka albo ojciec dziecka możesz złożyć wniosek:

  • od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc życia,
  • do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesięcy.

 

Jeśli złożysz wniosek w tym okresie, będzie Ci przysługiwał kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do:

  • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 23 miesiące - jeśli we wniosku wskazałeś, że chcesz otrzymywać kapitał po 1000 zł miesięcznie,
  • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesięcy - jeśli we wniosku wskazałeś, że chcesz otrzymywać kapitał po 500 zł miesięcznie.

 

Gdy złożysz wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13 miesięcy, otrzymasz o 500 zł mniej za każdy miniony miesiąc.

Możesz także złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy w styczniu 2022 r., gdy jesteś rodzicem drugiego lub kolejnego dziecka, które przed 2022 r. ukończyło 12. miesiąc życia i nie ukończyło 35 miesięcy. Kapitał zostanie wyliczony od stycznia 2022 r. Jeśli na takie dziecko złożysz wniosek po 31.01.2022 r., otrzymasz kapitał od miesiąca złożenia wniosku.

Gdzie znajdziesz informacje o wniosku złożonym przez bankowość elektroniczną/portal Emp@tia?

Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje dot. kapitału w kontekście dziecka, którego dotyczył wniosek). Zaloguj się na swój profil na PUE ZUS i przejdź do zakładki [Rodzinny Kapitał Opiekuńczy] - [Szczegóły Twoich wniosków].

Jak otrzymasz informację o przyznaniu kapitału?

Informację o przyznaniu rodzinnego kapitału opiekuńczego znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS. Jeśli rodzinny kapitał opiekuńczy Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS.

WAŻNE: Na PUE ZUS znajdziesz całą korespondencję z ZUS w sprawie Twojego wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informację o przyznaniu kapitału, decyzję odmawiającą przyznania kapitału).

Gdzie otrzymasz pomoc?

Bezpieczeństwo

Zachowaj ostrożność, gdy składasz wniosek o świadczenie.
Wiadomości otrzymujesz od nas ze znanych Ci adresów e-mail, w SMS lub z naszej bankowości elektronicznej. Wniosek możesz złożyć, gdy zalogujesz się do bankowości internetowej. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz jako urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) na adres e-mail, który podasz we wniosku. Wiadomość  otrzymasz z adresu noreply@zus.pl.

Pamiętaj także o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

  • nigdy nie korzystaj z linków do stron wymagających wpisywania Twoich danych logowania,
  • loguj się do bankowości internetowej zawsze za pomocą przycisku „Zaloguj” na stronie głównej naszego banku,
  • nie instaluj na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek o świadczenie
  • nie podawaj nikomu loginów i haseł do bankowości elektronicznej, danych kart płatniczych,
  • nie podawaj nikomu kodów autoryzacyjnych oraz kodów BLIK.

Podstawa prawna
Ustawa z 17.11.2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270).

W reklamie posługujemy się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych znajdziesz na www.velobank.pl/slownik