Świadczenie 800+ dla dzieci z Ukrainy

KI - 500+ Ukraina 2022 banner

800+ dla dzieci z Ukrainy
Złóż wniosek w bankowości internetowej

Otrzymuj co miesiąc 800 zł na każde dziecko, jeśli masz obywatelstwo ukraińskie lub opiekujesz się dzieckiem z Ukrainy z powodu działań wojennych w Ukrainie.

Od 18.05.2022 r. możesz złożyć przez bank wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 800+ dla dzieci z Ukrainy. Świadczenie przysługuje Ci, jeśli przyjechałaś/eś legalnie do Polski po 23.02.2022 r. z powodu działań wojennych w Ukrainie i chcesz pozostać w Polsce.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyzna i wypłaci świadczenie wychowawcze na Twój rachunek bankowy założony w Polsce. Specjalny wniosek o 800+ w języku ukraińskim (formularz SW-U) możesz złożyć elektronicznie przez bankowość internetową lub Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Kto może złożyć wniosek przez bankowość internetową?

Możesz złożyć wniosek w bankowości internetowej, jeśli masz numer PESEL oraz jesteś:

 • obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelką Ukrainy albo żoną obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce,
 • obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiegasz się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelem innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23.02.2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Jakie wsparcie otrzymasz?

Świadczenie wychowawcze przysługuje Ci w wysokości 800 zł miesięcznie na dziecko. Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci Ci świadczenie w niższej wysokości. Gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca. Świadczenie 800+ przysługuje tylko w czasie, gdy Ty i dziecko przebywacie w Polsce.

Kiedy złożyć wniosek?

Złóż od 18.05.2022 r. przez bank wniosek (formularz SW-U) na okres, który trwa do 31.05.2022 r.

Od razu możesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy, który trwa od 1.06.2022 r. do 31.05.2023 r.

Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na okres od 1.06.2022 r. do 31.05.2023 r.:

 • od 1 do 31.05.2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31.07.2022 r.,
 • od 1 do 30.06.2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31.08.2022 r.,
 • od 1 do 31.07.2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30.09.2022 r.,
 • od 1 do 31.08.2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31.10.2022 r.

Czego potrzebujesz, aby złożyć do ZUS wniosek o 800+?

Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebujesz:

 • numeru  PESEL: swojego (osoby składającej wniosek) i dziecka,
 • adresu e-mail,
 • polskiego numeru telefonu,
 • numeru rachunku bankowego w Polsce.

Jak możesz złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć :

 • w naszej bankowości internetowej,
 • na platformie PUE ZUS.

Jak otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku?

Jeśli złożysz wniosek przez bankowość elektroniczną, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość otrzymasz z adresu noreply@zus.pl.

Gdzie znajdziesz informacje o wniosku złożonym przez bankowość internetową?

Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje dot. świadczenia w kontekście dziecka, którego dotyczył wniosek). Zaloguj się na swój profil na PUE ZUS i przejdź do zakładki [Rodzina 800+] - [Szczegóły Twoich wniosków].

Jak otrzymasz informację o przyznaniu kapitału?

Gdy ZUS przyzna Ci świadczenie, to informację o tym przeczytasz na swoim profilu na PUE ZUS. Dostaniesz także informację na e-mail podany we wniosku.

WAŻNE: Na PUE ZUS znajdziesz całą korespondencję z ZUS w sprawie Twojego wniosku o  świadczenie  wychowawcze (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informację o przyznaniu świadczenia, decyzję odmawiającą przyznania świadczenia).

Gdzie otrzymasz pomoc?

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583).
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 , z późn. zm.).