Program Dobry Start

300+

Udostępniamy wniosek
Dobry Start!

 

Złóż wniosek w bankowości internetowej lub mobilnej o 300 zł na wyprawkę szkolną dla swojego dziecka.

Kto może skorzystać z programu Dobry Start?

Otrzymasz wsparcie, jeśli jesteś rodzicem uczennicy lub ucznia:

 • w wieku do 20 lat,
 • w wieku do 24 lat (w przypadku uczennicy lub ucznia z niepełnosprawnością),
 • dotyczy to także dzieci, które są cudzoziemcami, ale mają nadany nr PESEL.

Program Dobry Start nie obejmuje dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 idą do przedszkola lub tzw. "zerówki".

O jakie wsparcie można wnioskować?

Program Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Pieniądze otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć od 1.07 do 30.11.2023 r.

 • Jeśli złożysz wniosek do końca sierpnia, pieniądze otrzymasz najpóźniej 30.09.2023 r.
 • Jeśli wniosek złożysz później, ZUS wypłaci świadczenie w ciągu 2 miesięcy od dnia, kiedy złożysz wniosek z dokumentami.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez:

Nasz system bankowości elektronicznej automatycznie uzupełnia dane, które już o Tobie posiadamy. We wniosku uzupełniasz jedynie dane dzieci, którym przysługuje świadczenie, oraz adresy i informacje o rodzaju szkół, do której będą uczęszczały.

Jeśli złożysz wniosek za pomocą bankowości elektronicznej/portalu Emp@tia, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to system informatyczny ZUS, za pośrednictwem którego możesz załatwiać sprawy w ZUS przez internet. Jeśli nie masz takiego profilu, założy go ZUS. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie przez bankowość elektroniczną?

Rodzic (także cudzoziemcy z nr PESEL), jeśli:

 • dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców - wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem,
 • dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców - świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek,
 • gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu - ZUS ustali, kto sprawuje opiekę na dzieckiem.

Pozostałe osoby, które są uprawnione do złożenia wniosku, mogą to zrobić jedynie w systemie PUE ZUS (nie poprzez bankowość elektroniczną).

Gdzie znaleźć informacje o swoim wniosku?

Jeśli złożysz wniosek przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia:

 • urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość otrzymasz z adresu noreply@zus.pl;
 • możesz skorygować wniosek składając elektronicznie nowy wniosek o świadczenie dobry start z prawidłowymi danymi;
 • możesz dołączyć załącznik do wysłanego wniosku logując się na swój profil na portalu PUE ZUS. Skorzystaj z funkcji [Uzupełnij wniosek], którą znajdziesz na portalu w zakładce [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].

Jeśli złożysz wniosek przez portal PUE ZUS:

 • wszystkie informacje na temat wniosku odnajdziesz po zalogowaniu na swoim profilu na portalu PUE ZUS, w zakładce [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków],
 • na portalu otrzymasz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informację o przyznaniu świadczenia, decyzję odmawiającą przyznania świadczenia.

Jak sprawdzić czy świadczenie zostało przyznane?

Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS.

Otrzymasz ją także na adres mejlowy, który podasz we wniosku. O przyznaniu świadczenia na każde dziecko otrzymasz oddzielną informację.

Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną w Twojej sprawie. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS.

Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu, które podasz we wniosku.

Jeśli złożysz wniosek przez bankowość elektroniczną/portal Emp@tia i chcesz:

 • skorygować wniosek – złóż elektronicznie nowy wniosek o świadczenie dobry start z prawidłowymi danymi
 • dołączyć załącznik do wysłanego wniosku – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i skorzystaj z funkcji [Uzupełnij wniosek], która dostępna jest na portalu w zakładce [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].

Ważne

Na portalu PUE ZUS odnajdziesz całą korespondencję z ZUS w sprawie Twojego wniosku o świadczenie 300+ (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Gdzie sprawdzić szczegóły programu Dobry Start?

Podstawa prawna
[1] § 13. ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

W reklamie posługujemy się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych znajdziesz na www.velobank.pl/slownik