Program Dobry Start

300+

Udostępniamy wniosek
Dobry Start!

 

Złóż wniosek w bankowości internetowej o 300 zł na wyprawkę szkolną dla swojego dziecka.

Możesz to zrobić do 30.11.2022 r.

Jakie wsparcie otrzymasz?

Program Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Pieniądze otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.

Kto otrzymuje wsparcie?

Otrzymasz wsparcie, jeśli jesteś rodzicem uczennicy lub ucznia:

 • w wieku do 20 lat,
 • w wieku do 24 lat (w przypadku uczennicy lub ucznia z niepełnosprawnością),
 • dotyczy to także dzieci, które są cudzoziemcami, ale mają nadany nr PESEL.

Program Dobry Start nie obejmuje dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 idą do przedszkola lub tzw. "zerówki".

Kiedy możesz złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć od 1.07 do 30.11.2022 r.

 • Jeśli złożysz wniosek do końca sierpnia, pieniądze otrzymasz najpóźniej 30.09.2022 r.
 • Jeśli wniosek złożysz później, ZUS wypłaci świadczenie w ciągu 2 miesięcy od dnia, kiedy złożysz wniosek z dokumentami.

Jak możesz złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez:

Nasz system bankowości internetowej automatycznie uzupełnia dane, które już o Tobie posiadamy. We wniosku uzupełniasz jedynie dane dzieci, którym przysługuje świadczenie, oraz adresy i informacje o rodzaju szkół, do której będą uczęszczały.

Jeśli złożysz wniosek za pomocą bankowości elektronicznej/portalu Emp@tia, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to system informatyczny ZUS, za pośrednictwem którego możesz załatwiać sprawy w ZUS przez internet. Jeśli nie masz takiego profilu, założy go ZUS. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie przez bankowość internetową?

Rodzic (także cudzoziemcy z nr PESEL), jeśli:

 • dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców - wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem,
 • dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców - świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek,
 • gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu - ZUS ustali, kto sprawuje opiekę na dzieckiem.

Pozostałe osoby, które są uprawnione do złożenia wniosku, mogą to zrobić jedynie w systemie PUE ZUS (nie poprzez bankowość elektroniczną).

Gdzie znajdziesz infomacje o swoim wniosku?

Jeśli złożysz wniosek przez bankowość internetową albo portal Emp@tia:

 • urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość otrzymasz z adresu noreply@zus.pl;
 • możesz skorygować swój wniosek składając elektronicznie nowy wniosek o Dobry Start z prawidłowymi danymi;
 • możesz dołączyć załącznik do wysłanego wniosku logując się na swój profil na portalu PUE ZUS. Skorzystaj z funkcji [Uzupełnij wniosek], którą znajdziesz na portalu w zakładce [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].

Jeśli złożysz wniosek przez portal PUE ZUS:

 • wszystkie informacje na temat wniosku odnajdziesz po zalogowaniu na swoim profilu na portalu, w zakładce [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków],
 • na portalu otrzymasz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informację o przyznaniu świadczenia, decyzję odmawiającą przyznania świadczenia.

Gdzie otrzymasz pomoc?

 • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 - 15.00
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 - 18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS (https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe) oraz podczas e-wizyty w ZUS (https://www.zus.pl/e-wizyta)
 • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na stronie internetowej www.zus.pl).

Jak otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia?

Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS.

Otrzymasz ją także na adres e-mail, który podasz we wniosku. O przyznaniu świadczenia na każde dziecko otrzymasz oddzielną informację.

Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną w Twojej sprawie. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS.

Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu, które podasz we wniosku.

Podstawa prawna
[1] § 13. ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

W reklamie posługujemy się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych znajdziesz na www.velobank.pl/slownik