Już dziś zatroszcz się o przyszłość Twoją i Twoich bliskich

Ubezpieczenie na życie o charakterze oszczędnościowym "Dobry wybór"

  • Minimum formalności
  • Brak wymogu ankiety o stanie zdrowia i badań medycznych
  • Krótki okres ubezpieczenia – 1 rok, 2 lub 3 lata
  • Automatyczna wypłata świadczenia z dożycia na konto wskazane we wniosku