Spójrz pewnie w przyszłość

Ubezpieczenie na życie o charakterze oszczędnościowym "Stabilne Jutro"

  • Minimum formalności
  • Brak wymogu ankiety o stanie zdrowia i badań medycznych
  • Krótki okres ubezpieczenia – 12, 24 lub 36 miesięcy
  • Gwarantowana stopa oprocentowania: 2,61%, 6,96% lub 10,71%