Czy po udostępnieniu nowej Bankowości Internetowej mogę korzystać nadal ze starej platformy GB24?

Nie, nowa Bankowość zastąpiła platformę GB24. Wszystkie funkcjonalności i dane zostały przeniesione i są dostępne wyłącznie z poziomu nowej Bankowości.

Czy odpowiedź była pomocna?