Restrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzacja zadłużenia - baner startowy

Zawnioskuj o restrukturyzację zadłużenia

Restrukturyzacja – to zmiana warunków umowy, która pomoże Ci, jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej i potrzebujesz czasu, żeby odzyskać płynność finansową.

Wspólnie możemy znaleźć rozwiązanie i ustalić możliwe warunki spłaty, dostosowane do twojej aktualnej sytuacji finansowej.

Podstawowe informacje

Umożliwiamy restrukturyzację kredytów, których saldo przekracza 5 tys. złotych na dzień złożenia wniosku.

Po przeprowadzeniu przez nas analizy, otrzymasz informację o decyzji lub prośbę o ewentualne uzupełnienie braków. Po pozytywnej decyzji zostaniesz poproszony o podpisanie stosownego aneksu do umowy kredytowej lub ugody.

Jeśli kredyt został udzielony więcej niż jednej osobie, wniosek o restrukturyzację powinna złożyć każda z tych osób. Aneks restrukturyzacyjny/ Ugoda również powinny być podpisane przez wszystkich zobowiązanych do spłaty.

Pamiętaj, że restrukturyzacja kredytu lub zawarcie ugody są możliwe, jeśli jest to uzasadnione dokonaną przez nas oceną twojej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz jeśli ich warunki są  możliwe do zrealizowania.

Jak się z nami skontaktować

Z jakich form restrukturyzacji możesz skorzystać

Karencja w spłacie kapitału

Możesz skorzystać z okresowego zawieszenia spłaty kapitału. W tym okresie będziesz spłacał wyłącznie ratę odsetkową.

 

Wydłużenie okresu spłaty

Możesz wydłużyć okres spłaty kredytu, przez co uzyskasz niższą ratę do spłaty.

Pamiętaj, że przy wydłużeniu okresu spłaty, bierzemy pod uwagę, m.in. wiek zobowiązanych do spłaty, jak również uwzględniamy zdolność do kreowania przez nich dochodów w całym okresie trwania umowy (w tym po osiągnięciu wieku emerytalnego).

Ustalenie indywidualnego harmonogramy spłaty

Możesz na pewien okres zmienić swój harmonogram spłaty, w tym m.in.:

  • ustalić określoną wysokość raty kapitałowej i zawiesić spłatę odsetek na określony czas,
  • obniżyć wysokość raty kapitałowo - odsetkowej na określony czas,
  • ustalić wysokość raty kapitałowej lub odsetkowej na określony czas i jednocześnie wydłużyć okres spłaty kredytu.

Dobrowolna sprzedaż nieruchomości

Możesz sprzedać nieruchomość, zarówno taką, która stanowi zabezpieczenie kredytu w naszym banku, jak i taką, która nie stanowi takiego zabezpieczenia.

Sprzedaż nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu w naszym banku, odbywa się w porozumieniu z nami.

Środki ze sprzedaży przeznacz na całkowitą lub częściową spłatę kredytu w naszym banku.

Zawarcie ugody do długu wymagalnego

W przypadku, gdy twój dług w naszym banku stał się wymagalny, wskutek wypowiedzenia umowy kredytowej lub zakończenia okresu kredytowania, możesz złożyć wniosek o zawarcie ugody i ustalić w porozumieniu z nami nowy harmonogram spłaty twojego długu.

Zawarcie ugody może być uzależnione od dokonania wpłaty inicjującej.

Jakie dokumenty są potrzebne do restrukturyzacji

Jak możesz zawnioskować o restrukturyzację

Możesz złożyć wniosek przez formularz interaktywny na stronie www

Jeśli chcesz złożyć wniosek do kredytu hipotecznego, wybierz opcję „Kredyty/pożyczki hipoteczne”.

Jeśli chcesz złożyć wniosek do kredytu gotówkowego lub samochodowego, wybierz opcję „Kredyty gotówkowe i samochodowe”

Pamiętaj, że oprócz wypełnienia wniosku na stronie www, należy dołączyć również dokumenty finansowe potwierdzające twoje dochody.

Informację o dokumentach finansowych, jakie trzeba dołączyć do wniosku, znajdziesz tutaj

Zapraszamy do wypełnienia wniosku i przesłania go przez dedykowany formularz.

Możesz podebrać formularze i przesłać je do na nas mejlem

Formularze dotyczące restrukturyzacji oraz wykaz dokumentów finansowych jakie należy dołączyć znajdziesz tutaj.

Pobierz dokumenty, wydrukuj je, wypełnij i podpisz, a następnie cały komplet prześlij do nas:

Pamiętaj, że oprócz wniosku i oświadczeń, należy dołączyć również dokumenty finansowe potwierdzające twoje dochody.

Możesz pobrać formularze i przesłać je do nas pocztą

Formularze do pobrania oraz wykaz dokumentów finansowych jakie należy dołączyć znajdziesz tutaj.

Pobierz dokumenty, wydrukuj je, wypełnij i podpisz, a następnie cały komplet prześlij do nas na adres:

VeloBank SA
Departament Kredytów Trudnych
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław

Pamiętaj, że oprócz wypełnienia formularzy, do kompletu należy dołączyć również dokumenty finansowe potwierdzające twoje dochody.

Wybierz swój rodzaj kredytu i prześlij wniosek przez formularz interaktywny

Wybierz swój rodzaj kredytu i prześlij wniosek przez formularz interaktywny

Wypełnij wniosek

Jeżeli jesteś jedynym Kredytobiorcą lub jako pierwszy z wielu zobowiązanych do spłaty składasz ten wniosek, wybierz opcję:
„Wniosek o restrukturyzację - podstawowy”.

Jeżeli wniosek o restrukturyzację został już złożony przez innego z Kredytobiorców, a Ty uzupełniasz dodatkowo swoje dane, wybierz opcję:
„Wniosek o restrukturyzację – uzupełnienie”

Wypełnij wniosek

Jeżeli jesteś jedynym Kredytobiorcą lub jako pierwszy z wielu zobowiązanych do spłaty składasz ten wniosek, wybierz opcję:
„Wniosek o restrukturyzację - podstawowy”.

Jeżeli wniosek o restrukturyzację został już złożony przez innego z Kredytobiorców, a Ty uzupełniasz dodatkowo swoje dane, wybierz opcję:
„Wniosek o restrukturyzację – uzupełnienie”