Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych

W trosce o zachowanie najwyższej jakości usług i odpowiedniego poziomu ochrony Klienta VeloBank S.A. prowadzi działalność w zakresie instrumentów finansowych zgodnie z wymogami MiFID.