Wczytaj plik z dysku
Dodaj kolejny załącznik

Jeśli chcesz możesz załączyć zdjęcie, skan, dokument (PDF, DOC, DOCX, JPG, TIF - maksymalny rozmiar 2 MB)

Administratorem danych osobowych jest VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C (Bank). Dane kontaktowe Banku: VeloBank S.A., Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, Telefon: +48 +664 919 797 lub + 48 32 604 30 01. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@velo.pl;

Bank przetwarza Twoje dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tj. w celach reklamacyjnych. Przetwarzanie to odbywa się w szczególności jako dochodzenie roszczeń związanych z reklamacją oraz obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku w zakresie przyjętej reklamacji.

W związku ze złożoną skargą/reklamacją do Banku Twoje Dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż 6 lat od dnia rozpoczęcia przetwarzania w tym celu.

Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679