Jak udostępniamy i przechowujemy dokumenty?

Bank zapisuje dokumenty dotyczące zmian we wzorcach umownych na trwałym nośniku, do obsługi którego używa certyfikowanych rozwiązań informatycznych w zależności od segmentu:

Klienci Detaliczni - https://www.velobank.pl/klienci-indywidualni/centrum-dokumentow

Bankowość Premium - https://www.velobank.pl/bankowosc-osobista/centrum-dokumentow

Private Banking - https://www.velobank.pl/private-banking/centrum-dokumentow

O udostępnieniu dokumentu będziemy Cię informować wiadomością e-mail lub SMS. Jeżeli zechcesz się upewnić, że dokument, który Ci wysłaliśmy do Bankowości Internetowej jest niezmieniony, będziesz mógł użyć identyfikatora SHA 256 i sprawdzić, czy kod dokumentu załączonego do wiadomości i udostępnionego na stronie www są takie same.

Czy odpowiedź była pomocna?