Czym jest automatyczna spłata karty kredytowej?

Automatyczna spłata zadłużenia to gwarancja, ze Twoje zobowiązanie będzie spłacane czasowo. Na Twoich rachunku bieżącym prowadzonym w VeloBanku możesz ustawić jedną z opcji automatycznej spłaty. Możesz sam wybrać czy chcesz, aby automatycznie spłacana była całość zadłużenia, jego określona część, czy też wyłącznie bieżąca należność minimalna.

 

Ważne jest, aby w dniu, w którym ma nastąpić automatyczna spłata, saldo Twojego rachunku bieżącego było wystarczające na pokrycie zobowiązania. 

Czy odpowiedź była pomocna?