Realizujemy zakładane cele. Wyniki finansowe VeloBanku po 9. miesiącach działalności

15.09.2023

Ogłaszając nową strategię Zarząd VeloBanku założył osiągnięcie 400 mln zł zysku i 150 tys. VeloKont na koniec 2023 roku. Dzięki konsekwentnej realizacji planów i zaangażowaniu zespołu doświadczonych pracowników, którzy dzień po dniu budują jego rosnącą wartość w oczach interesariuszy, bank zbliżył się do realizacji tych założeń już na koniec I półrocza br. W ciągu 9. miesięcy wypracował 357,5 mln zł skonsolidowanego zysku, przy czym w samym II kwartale br. było to 78,4 mln zł. Poziom zwrotu z kapitału (ROE) na koniec czerwca 2023 r. wyniósł 61%, a przy założeniu wyposażenia w kapitał na poziomie 12% całkowitego współczynnika kapitałowego to 32%. Suma bilansowa wyniosła 43,4 mld zł. Zyski generowane przez bank będą wzmacniać jego kapitał i fundamenty biznesowe do dalszego rozwoju.

15 września VeloBank zaraportował zaudytowane wyniki na koniec czerwca 2023 roku, czyli po trzech pełnych kwartałach działalności. Skonsolidowane fundusze własne na 30 czerwca br. wyniosły 992 mln zł, a poziom wskaźnika kapitałowego TCR, dzięki zaliczeniu do funduszy regulacyjnych zysku wygenerowanego w okresie pierwszych 6. miesięcy działalności, wzrósł do poziomu 6,30%, tj. był o 1,89 p.p. powyżej poziomu z marca br.

Wyniki finansowe VeloBanku pokazały, że nasza strategia była dobrze wyważona, a ambicje - realistyczne. Zbudowany potencjał okazał się wyższy, co pozwoliło nam zbliżyć się do ich realizacji już po dziewięciu miesiącach działalności. Udowodniliśmy, że na rynku wciąż jest przestrzeń do zagospodarowania i tworzenia nowej jakości bankowania. Postawiliśmy na podejście, które skupia się na potrzebach klientów. Nie ustajemy w szukaniu dla nich dodatkowych korzyści i nawiązujemy partnerstwa, które pomagają nam budować nie tylko naszą pozycję banku uniwersalnego, ale też banku, który niczym fintech wykorzystuje możliwości, jakie daje współpraca z innymi sektorami. Dzięki temu tworzymy unikatową wartość dla obecnych i przyszłych interesariuszy, bo aktualna suma bilansowa banku wynosi ponad 46 mld zł  – mówi Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBanku.

O zaufaniu, jakim naszą markę obdarzyli klienci, najlepiej świadczy fakt, że liczba VeloKont, czyli naszego flagowego rachunku osobistego, przekroczyła już aktualnie 160 tys. - jesteśmy 10 tys. powyżej poziomu, który zakładaliśmy w naszej strategii na koniec 2023 roku. Rośnie również liczba oraz wolumeny kont oszczędnościowych. Sukcesywnie zwiększamy sprzedaż kredytów gotówkowych. Dużą szansę widzimy w kredytach hipotecznych o stałej stopie dla klienta BK2%.  Nasza oferta ciągle się rozwija, widzimy przestrzeń do dalszego wzrostu i poprawiania wskaźników finansowych – dodaje Mirosław Boda, członek zarządu VeloBanku ds. finansowych.

Strategia VeloBanku zakłada intensywny rozwój oferty banku poprzez tworzenie nowych, wygodnych produktów i usług, rozbudowę sieci własnej i franczyzowej, zawieranie partnerstw z czołowymi firmami z innych sektorów oraz realizację projektów, które wychodzą poza ramy tradycyjnie pojmowanej bankowości.

Na początku 2023 r. VeloBank nawiązał partnerstwo z największym dostawcą gazu w Polsce i zaproponował klientom bezpłatny kredyt VeloKomfort, który umożliwia rozłożenie rachunków za gaz na równe raty w ciągu roku. Bank rozwinął także współpracę z sektorem ubezpieczeń. Nawiązał partnerstwo z BNP Paribas Cardif w zakresie oferty polis dla kredytów. Wraz z Prudential oferującym w Polsce ubezpieczenia pod marką Pru, zaproponował klientom indywidualnym ofertę ochrony ubezpieczeniowej, dopasowaną do różnych potrzeb i etapów życia.

W pierwszym półroczu br. wystartował także VeloMarket.pl, projekt e-commerce grupy kapitałowej VeloBanku z szeroką ofertą zakupową wyselekcjonowanych produktów dobrych dla planety i zdrowia.

Bank zadbał także o cyfrową dostępność swoich usług, poprzez m. in. szeroką ofertę kredytów z wnioskowaniem zdalnym. Wśród nich znalazła się także propozycja hipoteki – VeloDom, której proces uzyskania finansowania odbywa się online, a po pozytywnej decyzji kredytowej klient fizycznie pojawia się w banku dopiero na podpisanie umowy. VeloBank znalazł się również w gronie pierwszych czterech banków, które wprowadziły do swojej oferty Bezpieczny Kredyt 2%.

W ramach podejścia „mobile first” VeloBank wprowadził też niedawno szereg udogodnień dla użytkowników swojej aplikacji. Klienci mogą z jej pomocą zalogować się kodem QR do bankowości internetowej oraz skorzystać z opcji jednolitego PINu w bankowości mobilnej na wszystkich urządzeniach. Nowością jest też Pay-by-Velo, czyli bezpieczna metoda autoryzacji transakcji typu pay-by-link bezpośrednio w aplikacji banku, która eliminuje konieczność wprowadzenia loginu i hasła do sfinalizowania płatności.

Bank rozszerzył także integrację swoich usług z aplikacją rządową. Z pomocą najnowszej jej wersji – mObywatel 2.0. klienci banku potwierdzą swoją tożsamość w placówkach oraz mogą wygodnie odblokować dostęp do bankowości internetowej, przypomnieć login oraz resetować do niej hasło.

Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VeloBanku za okres 9. miesięcy, zakończony 30 czerwca 2023 roku, dostępne jest pod adresem: https://www.velobank.pl/o-banku/wyniki-finansowe-grupy-kapitalowej-velobank-sa.