Informacja o udostępnieniu zaproszenia ofertowego (wybór firmy audytorskiej)

28.10.2022

VeloBank z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Daszyńskiego 2C zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na świadczenie usług badania i przeglądu sprawozdań finansowych VeloBank S.A. oraz Grupy Kapitałowej VeloBank S.A., zgodnie z Zaproszeniem Ofertowym.

Zapytanie Ofertowe Audytor sprawozdania finansowego

Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres

Załącznik nr 2 ANKIETA QUESTIONNAIRE CSR

Załącznik nr 3 Oświadczenie kontrahentów