Co warto wiedzieć o zastrzeżeniu numeru PESEL

22.05.2024

Od 17 listopada 2023 r. możesz samodzielnie zastrzec swój numer PESEL w państwowym rejestrze. W ten sposób dodatkowo zabezpieczysz się na wypadek kradzieży tożsamości.

Od 1 czerwca 2024 r. VeloBank będzie sprawdzał, czy masz zastrzeżony numeru PESEL przed:

 • zawarciem umowy rachunku oszczędnościowego oraz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
 • zawarciem umowy kredytu, pożyczki, karty kredytowej, limitu w koncie,
 • zmianą umowy kredytu i pożyczki w wyniku, której następuje zwiększenie zadłużenia,
 • wypłatą gotówkową w kasie placówki banku na kwotę większą niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (wynoszącą od 1 stycznia 2024 r. 12 726 zł). Ograniczenie dotyczy sumy wypłat w jednym dniu z wszystkich posiadanych kont.

W razie potrzeby możesz cofnąć zastrzeżenie, a następnie ponownie zastrzec swój numer PESEL.

Przykład: Chcesz zawrzeć umowę kredytu hipotecznego. Sprawdzimy status Twojego numeru PESEL przed podpisaniem umowy kredytu. Jeśli Twój PESEL będzie zastrzeżony, poinformujemy Cię, że umowa nie może być zawarta.

Gdzie możesz zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL

 • w aplikacji mObywatel,
 • przez portal mObywatel.gov.pl,
 • osobiście przez złożenie wniosku - w dowolnym urzędzie gminy/miasta.

Możesz zastrzec swój numer PESEL już teraz, ale pamiętaj, że ochrona prawna będzie skuteczna dopiero od 1 czerwca 2024 r. Wówczas my oraz inne banki będą musiały sprawdzić w rejestrze, czy Twój numer PESEL jest zastrzeżony.

 Sprawdzenie numeru PESEL pomoże uchronić naszych klientów przez zaciągnięciem zobowiązań finansowych czy wypłatą środków w kasie przez oszustów.

Pytania i odpowiedzi

Kto może zastrzec numer PESEL?

 • Każdy, kto ma numer PESEL oraz jest pełnoletni.

Gdzie mogę sprawdzić, czy Mój numer PESEL jest zastrzeżony?

 • Status numeru PESEL sprawdzisz w aplikacji lub portalu mObywatel. Możesz też uzyskać tą informację w dowolnym urzędzie gminy lub miasta.

Czy mogę sprawdzić kto sprawdzał, czy Mój numer PESEL jest zastrzeżony?

 • Tak, informacje kto i kiedy sprawdzał, czy Twój numer PESEL jest zastrzeżony znajdziesz w aplikacji lub portalu mObywatel.

Jakie instytucje zgodnie z Ustawą mają obowiązek sprawdzić zastrzeżenie numeru PESEL?

 • banki krajowe i zagraniczne,
 • notariusze,
 • dostawcy usług telekomunikacyjnych,
 • instytucje kredytowe i pożyczkowe.

Czy mogę zastrzec PESEL ponownie od razu po cofnięciu zastrzeżenia?

 • Nie można dokonać zgłoszenia zastrzeżenia numeru PESEL przez 30 minut od chwili, w której dokonano cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL oznacza to, że po każdym cofnięciu zastrzeżenia numeru PESEL nie możesz skorzystać z usługi ponownego zastrzeżenia przez 30 minut.

Czy bank będzie sprawdzał numer PESEL przy wypłacie środków kartą z bankomatu?

 • Sprawdzimy PESEL tylko w przypadku wypłaty gotówkowej w kasie placówki banku na kwotę większą niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (wynoszącą od 1 stycznia 2024 r. 12 726 zł). Ograniczenie dotyczy sumy wypłat w jednym dniu z wszystkich posiadanych kont.

Czy bank będzie sprawdzał numer PESEL pełnomocnika?

 • Nie, w przypadku czynności realizowanych przez pełnomocnika zweryfikujemy numer PESEL właściciela/współwłaściciela rachunku lub kredytobiorcy/kredytobiorców. Przykładowo przy wypłacie gotówkowej realizowanej w placówce banku przez pełnomocnika z konta wspólnego (przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia), sprawdzimy numer PESEL wszystkich współposiadaczy rachunku.

Czy bank sprawdzi zastrzeżenie PESEL przed zawarciem umowy konta lub kredytu firmowego?

 • Sprawdzenie zastrzeżenia numeru PESEL nie dotyczy produktów firmowych.

Co w przypadku, gdy chce wypłacić w placówce banku kwotę powyżej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, a mam zastrzeżony numer PESEL?

 • Zgodnie z Ustawą, zablokujemy Ci wypłaty gotówkowe w kasie na 12 godzin. Pamiętaj aby cofnąć zastrzeżenie przed realizacją wypłaty gotówkowej w placówce. Blokada na 12 godzin nie obejmuje wypłat kartą z bankomatu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamość
 • Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2023 r.