Ubezpieczenie
Start w Życie

  • Dodatkowe pieniądze na start dla dziecka
  • Umowę może zawrzeć rodzic lub inna pełnoletnia osoba - np. dziadek lub ciocia
  • Gwarancja wypłaty określonej kwoty

Ubezpieczenie Start w Życie to ubezpieczenie dla osób, które szukają możliwości systematycznego gromadzenia kapitału na potrzeby i marzenia dziecka w okresie jego startu w dorosłe życie.