Ubezpieczenie
Pewny Kapitał

  • Zabezpieczenie Twojego kapitału na przyszłość
  • Rozważna strategia lokowania środków zapewniona przez Prudential
  • Dostępna opcja gwarancji zwrotu wpłaconych składek na koniec okresu ubezpieczenia

Ubezpieczenie Pewny Kapitał to ubezpieczenie dla osób, które dysponują wolnymi środkami finansowymi, które chcą zabezpieczyć i pomnażać, a jednocześnie być objęte ochroną ubezpieczeniową.