Tabela kanałów dostępu

Sprawdź, jakie czynności i operacje możesz wykonać samodzielnie i z pomocą konsultanta w różnych kanałach dostępu do bankowości.

Personalizacja

Czynność / operacja Bankowość Internetowa Bankowość Mobilna Infolinia IVR Infolinia konsultant Oddział Banku
Personalizacja strony głównej x x x
Zmiana nazw produktów x x x x

 

Konto Osobiste i Konto Oszczędnościowe

Czynność / operacja Bankowość Internetowa Bankowość Mobilna Infolinia IVR Infolinia konsultant Oddział Banku
Uzyskanie informacji o dostępnych środkach √ 
Wgląd w historię rachunku
Zmiana formy wyciągu x
Pełnomocnitwo (założenie/zmiana/odwołanie) x x x x
Zawarcie umowy o limit kredytowy w Koncie Osobistym x x x
Awizacja środków w placówce x x x
Zaświadczenie o posiadaniu Konta i/lub transakcjach  x x x

 

Przelewy i transakcje

Czynność / operacja Bankowość Internetowa Bankowość Mobilna Infolinia IVR Infolinia konsultant Oddział Banku
Zlecenie przelewu x
Zlecenie stałe (założenie/zmiana/odwołanie) x
Polecenie zapłaty (założenie/zmiana/odwołanie) x x x x
Wygenerowanie potwierdzenia transakcji x
Przelew do Urzędu Skarbowego x
Przelew do ZUS x
Lista transakcji oczekujących na potwierdzenie i realizację x x x
Dokonanie płatności lub wypłaty kodem BLIK x x x x
Dokonanie transakcji kartą wirtualną x x x x

 

Karty

Czynność / operacja Bankowość Internetowa Bankowość Mobilna Infolinia IVR Infolinia konsultant Oddział Banku
Zastrzeżenie karty √  x
Blokada karty/ odblokowanie karty √  x
Nadanie PIN/ Zmiana PIN x x
Aktywacja karty
Zmiana limitów transakcji x
Złożenie wniosku o kartę debetową  x x
Wygenerowanie karty wirtualnej x x x
Spłata karty (kwota minimalna, maksymalna, dowolna) x x
Przelew z karty kredytowej x x x

 

Lokaty

Czynność / operacja Bankowość Internetowa Bankowość Mobilna Infolinia IVR Infolinia konsultant Oddział Banku
Uzyskiwanie informacji o posiadanych w Banku lokatach
Szczegóły lokaty aktywnej
Otwarcie lokaty x
Modyfikacja lokaty x
Zerwanie lokaty x

 

Kredyty

Czynność / operacja Bankowość Internetowa Bankowość Mobilna Infolinia IVR Infolinia konsultant Oddział Banku
Uzyskanie informacji o posiadanym kredycie gotówkowym, hipotecznym, limicie kredytowym √  x √ 
Harmonogram spłat x
Spłata raty kredytu x √ 
Całkowita i częściowa spłata kredytu x
Historia spłat x

 

Obsługa klienta

Czynność / operacja Bankowość Internetowa Bankowość Mobilna Infolinia IVR Infolinia konsultant Oddział Banku
Złożenie reklamacji x
Kontakt z pracownikami Banku x
Zmiana adresu korespondencyjnego x x
Zmiana adresu e-mail x x
Zmiana numeru telefonu  x x x
Definiowanie i modyfikacja limitów kwotowych transakcji dostępnych przy użyciu Bankowości Internetowej i Mobilnej  √ x x
Aktualizacja dowodu osobistego  √ x

W reklamie posługujemy się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych znajdziesz na www.velobank.pl/slownik