Świadczenie 500+

Rodzina 500+ KV 2022

Świadczenie 500+
Zawnioskuj od 1 lutego na kolejny okres

Otrzymuj co miesiąc 500 zł na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat.
Złóż wniosek w bankowości internetowej w zakładce „Oferta i wnioski/eUrząd”.

Pamiętaj

Złóż w bankowości internetowej wniosek na okres 1.06.2021 r. do 31.05.2022 r., jeżeli wcześniej tego nie zrobiłeś lub chcesz zgłosić nowo narodzone dziecko.

Od 1.02.2022 r. możesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy od 1.06.2022 r. do 31.05.2023 r.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć :

 • w naszej bankowości internetowej,
 • poprzez portal Emp@tia,
 • na platformie PUE ZUS.

Jeżeli złożysz wniosek przez bank lub portal Emp@tia, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na ich Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to system informatyczny, za którego pośrednictwem możesz załatwiać sprawy w ZUS przez internet.

Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, urząd założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o świadczenie wychowawcze. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Hasło otrzymasz w SMS z adresu „ZUS”.

Kogo dotyczy?

Świadczenie wychowawcze przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś rodzicem dziecka i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je. Do świadczenia będą uprawnione także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Jeśli sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

Jakie wsparcie otrzymasz?

Świadczenie wychowawcze przysługuje Ci w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci Ci świadczenie w niższej wysokości - gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie?

Wniosek możesz złożyć wyłącznie elektronicznie - przez swój bank lub przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub portal Emp@tia.

Kto może złożyć wniosek przez bankowość internetową?

Możesz złożyć wniosek w bankowości internetowej, jeśli jesteś rodzicem dziecka i masz numer PESEL. Wniosek możesz też złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub portal Emp@tia.

Jak otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku?

Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość otrzymasz z adresu noreply@zus.pl.

Kiedy złożyć wniosek?

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje Ci na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1.06 danego roku do 31.05 roku następnego. Obecny okres świadczeniowy trwa od 1.06.2021 r. do 31.05.2022 r. Złóż wniosek tylko, jeżeli wcześniej tego nie zrobiłeś lub chcesz zgłosić nowo narodzone dziecko.

Od 1.02.2022 r. możesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy od 1.06.2022 r. do 31.05.2023 r.

Kiedy otrzymasz świadczenie?

Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na okres od 1.06.2022 r. do 31.05.2023 r.:

 • do 30.04.2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30.06.2022 r.,
 • od 1 do 31.05.2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31.07.2022 r.,
 • od 1 do 30.06.2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31.08.2022 r.,
 • od 1 do 31.07.2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30.09.2022 r.,
 • od 1 do 31.08.2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31.10.2022 r.

Gdzie znajdziesz informacje o wniosku złożonym przez bankowość internetową/portal Emp@tia?

Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje dot. świadczenia w kontekście dziecka, którego dotyczył wniosek). Zaloguj się na swój profil na PUE ZUS i przejdź do zakładki [Rodzina 500+] - [Szczegóły Twoich wniosków].

Jak otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia?

Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS. Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS.

WAŻNE: Na PUE ZUS znajdziesz całą korespondencję z ZUS w sprawie Twojego wniosku o świadczenie  wychowawcze (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informację o przyznaniu świadczenia, decyzję odmawiającą przyznania świadczenia).

Gdzie otrzymasz pomoc?

Bezpieczeństwo

Zachowaj ostrożność, gdy składasz wniosek o świadczenie.
Wiadomości otrzymujesz od nas ze znanych Ci adresów e-mail, w SMS lub z naszej bankowości elektronicznej. Wniosek możesz złożyć, gdy zalogujesz się do bankowości internetowej. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz jako urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) na adres e-mail, który podasz we wniosku. Wiadomość  otrzymasz z adresu noreply@zus.pl.

Pamiętaj także o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

 • nigdy nie korzystaj z linków do stron wymagających wpisywania Twoich danych logowania,
 • loguj się do bankowości internetowej zawsze za pomocą przycisku „Zaloguj” na stronie głównej naszego banku,
 • nie instaluj na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek o świadczenie
 • nie podawaj nikomu loginów i haseł do bankowości elektronicznej, danych kart płatniczych,
 • nie podawaj nikomu kodów autoryzacyjnych oraz kodów BLIK.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.).

W reklamie posługujemy się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych znajdziesz na www.velobank.pl/slownik