Rozmowy z miłości
o przyszłości!

  • Dodatkowe pieniądze na start dla dziecka
  • Umowę może zawrzeć rodzic lub inna pełnoletnia osoba - np. dziadek lub ciocia
  • Gwarancja wypłaty określonej kwoty

Miłość to dbanie o bliskich i troska o ich bezpieczną przyszłość. Dlatego zachęcamy, by prowadzić rozmowy z miłości o przyszłości, do których argumentem jest ubezpieczenie Start w Życie.