Czy mogę wyrazić zgodę tylko dla wybranego zewnętrznego dostawcy usług (TPP)?

Tak, zgody wydaje się dla poszczególnych dostawców usług na wybrane transakcje (każda usługa wymaga oddzielnej zgody). W przypadku usługi CAF najpierw trzeba wyrazić zgodę w Bankowości Internetowej (Kanały dostępu do Banku/Podmioty Zewnętrzne).

Czy odpowiedź była pomocna?