Czy mogę podać swoje dane do logowania zewnętrznemu dostawcy (TPP)?

Zachowaj szczególną ostrożność i nie przekazuj nikomu swoich danych do logowania oraz autoryzacji. Certyfikowani usługodawcy (TPP) będą korzystali ze specjalnego interfejsu dostępowego, dlatego nie będą wymagali od Ciebie żadnych poufnych danych.

Czy odpowiedź była pomocna?