Co to jest silne uwierzytelnianie?

Silne uwierzytelnianie, czyli SCA (z ang. Strong Customer Authentication) to sposób, w jaki powinna być zweryfikowana tożsamość użytkownika usług płatniczych podczas wykonywania poszczególnych operacji. Silne uwierzytelnianie oznacza, że zastosowano dwuetapowy proces weryfikacji tożsamości użytkownika, wykorzystując co najmniej dwie z trzech poniższych kategorii:

  • wiedza (coś, co wie wyłącznie użytkownik) - hasło do logowania, PIN w aplikacji mobilnej/karcie debetowej/hasło do bankowości telefonicznej;
  • posiadanie (coś, co posiada wyłącznie użytkownik) - Sparowana Aplikacja Mobilna Banku, Numer telefonu (kody SMS), Kody z wiadomości email (wykorzystywane na infolinii),
  • cecha klienta (coś, czym tylko użytkownik jest) - Odcisk Palca/Skan twarzy w Aplikacji Mobilnej

Czy odpowiedź była pomocna?